Welkom bij de raden van discipline

Deze website geeft praktische informatie over de raden van discipline, de tuchtcolleges voor de advocatuur.

Er zijn in Nederland vier raden van discipline, in elk hofressort één: Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en ’s-Hertogenbosch. De raden van discipline oefenen de tuchtrechtspraak voor advocaten in eerste aanleg uit.

Lees verder

Het hof van discipline, dat die tuchtrechtspraak in hoger beroep uitoefent, heeft een eigen website. Ga naar: www.hofvandiscipline.nl

Raden van discipline per regio

Als u het antwoord op uw vraag niet vindt op de individuele pagina’s van een van de raden van discipline, is het antwoord wellicht te vinden op de gemeenschappelijke pagina’s van de vier raden van discipline.

Amsterdam Den Haag 's-Hertogenbosch Arnhem - Leeuwarden

Vernieuwde Advocatenwet

De tekst op deze website is gebaseerd op de vernieuwde Advocatenwet, zoals die met ingang van 1 januari 2015 geldt. In afwijking hiervan geldt het oude recht nog voor klachten die voor 1 januari zijn ingediend bij de deken.