De griffie

De griffie

kamer BRB 3.24
Postbus 76334
1070 EH Amsterdam
Telefoon 088-2053720
Fax 088-2053702

Griffie open van 09.00 tot 17.00 uur
op woensdagen gesloten

Processtukken kunnen uitsluitend via bovengenoemd postadres of faxnummer worden ingediend.

Griffier: mw. mr. S. van Excel

Plaatsvervangend griffiers:
mr. J.H. Bennaars
mr. N. Damen
mr. C.C. Horrevorts
mr. A. Lof
mr. M.A.H. Verburgh