Uitspraken

Vanaf 14 oktober 2009 worden op tuchtrecht.nl de uitspraken gepubliceerd van de raden van discipline en het hof van discipline. De Raad van Discipline Amsterdam heeft zijn uitspraken vanaf januari 2009 gepubliceerd.

De uitspraken worden geanonimiseerd gepubliceerd.

Gezocht kan bijvoorbeeld worden op letterlijk woord uit de tekst of op het nummer of datum van de uitspraak.

Naar het uitsprakenarchief op tuchtrecht.nl.

Een selectie van oudere uitspraken is te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten