Nevenfuncties

Voorzitter

Mw. mr. W.E.A. Gimbrère – Straetmans (per 01-07-2011)
senior rechter rechtbank Zeeland West Brabant sedert 01-01-2011

 • voorzitter van de Stichting Verenigingsraad,
  sedert 01-01-1995
 • plv. voorzitter Raad van Beroep Stichting Tuchtrecht Scheidingsbemiddeling Leiden sedert 01-01-2008

Plaatsvervangende voorzitters

Mw. mr. M.M.T. Coenegracht (per 01-01-2016)
rechter rechtbank Limburg

Mr G.J.E. Poerink (per 01-01-2011)
senior rechter A rechtbank Zeeland West Brabant

 • Lid Selectiecommissie Rechterlijke Macht Den Haag sedert 01-04-2008
 • Lid Commissie van Beroep van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond Nieuwegein sedert 01-06-2009

Mr P.H. Brandts
senior rechter rechtbank Limburg

Mr M.E. Bartels (per 01.09.2016)
rechter rechtbank Oost-Brabant

 • Lid van de tuchtcommissie  van de hockeyvereniging MOP te Vught

Mr A.G.M. Zander (per 01-01-2017)

senior rechter A rechtbank Zeeland-West-Brabant

 • Voorzitter van de tot het cluster Bouwgerelateerde commissies behorende geschillencommissies, alsmede van de commissies Advocatuur en Notariaat (zakelijk) en de wrakingsscommissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken en de Stichting Geschillencommissie voor Beroep en Bedrijf, te Den Haag sedert 21-06-2010
 • Vice-Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting voor Katholiek Voortgezet Onderwijs in het Dongemondgebied, het Dongemond College te Raamsdonksveer sedert 01-08-2014
 • Voorzitter klachten-en beroepscommissie Oosterhoutse Golf Club te Oosterhout, sedert 01-01-2014

Mr M.T. van Vliet (per 01-01-2017)

rechter Afdeling Strafrecht rechtbank Oost-Brabant

Mr J.D. Streefkerk (per 01-01-2017)

rechter rechtbank Oost-Brabant

Leden

Mr L.W.M. Caudri (per 01.06.2002)
Advocaat te Venlo

 • Penningmeester van stichting Velisa, Verenigde Limburgse Slachtoffer-Advocaten

Mr J.J.M. Goumans (per 25.11.1994)
Advocaat te Maastricht

Mr J.D.E. van den Heuvel (per 01.07.09)
Advocaat te Venlo

Mr A.L.W.G. Houtakkers (per 01.01.2003)
Advocaat te Maastricht

 • Voorzitter KNLTB disctrict Limburg
 • Voorzitter CDA Afdeling Sittard-Geleen
 • Lid Algemeen Bestuur LWV (Limburgse Werkgevers Vereniging)

Mr W.H.N.C. van Beek (per 01.07.2013)
Advocaat te Breda

Mr S.A.R. Lely (per 01.07.2013)
Advocaat te Maastricht

 • Docent bestuursprocesrecht Nederlandse Orde van Advocaten
 • Bestuurder Bramles BV
 • Juridisch adviseur Stichting Jezuïtenberg Maastricht
 • Lid Stichting Bijzondere Vakantiereizen Maastricht en Omstreken, Nederlandse Rode Kruis, Afd. Maastricht

Mr R.J.H. van den Dungen (per 01.01.2016)
Advocaat te ‘s-Hertogenbosch

Plaatsvervangende leden

Mw mr J.C. van den Dries (per 01.07.2011)
Advocaat te Goes

 • Rechter plv bij rechtbank Dordrecht
 • Lid van de integriteitscommissie bij de woningbouwvereniging RWS te Goes

Mw mr N.M. Lindhout-Schot (per 01.01.2015)
Advocaat te Tilburg

 • penningmeester (en voorheen algemeen bestuurslid ) van de Stichting KOMM

Mw mr A. Groenewoud (per 01.12.2010)
Advocaat te Breda

 • Lid van de raad van toezicht van Ruitersbos

Mr L.G.J. de Haas (per 01.01.2010)
Advocaat en mediator te Tilburg

 • Secretaris van de Stichting Behoud Hoogaars

Mr A.J.F. van Dok (per 01.01.2015)
Advocaat te Venray

 • Lid van de Klachtencommissie van de Politie Limburg

Mr J.F.E. Kikken (per 01.01.2010)
Advocaat te Hoensbroek sedert 01.04.1990

 • vice-voorzitter RK Kerkbesturen H. Cornelis en Christus Koning Heerlerheide sedert 01.02.2010
 • voorzitter stichting Fin. Ondersteuning Konf Fanfare St. Joseph Heerlerheide sedert 01.02.2000

Mr U.T. Hoekstra (per 01.01.2015)
Advocaat te Middelburg

 • bestuurslid Stichting D`Aegen

Mr H.C.M. Schaeken (per 01.01.2010)
Advocaat te ‘s-Hertogenbosch

Mr L.R.G.M. Spronken (per 01.01.2008)
Advocaat te ‘s-Hertogenbosch

Mw mr P.J.W.M. Theunissen (per 27.03.1997)
Advocaat te Roermond

 • Voorzitter van de Stcihting Beheer Bewoners-en Cliëntengelden Stichting Sociaal Pedagogische Werk Midden-Limburg te Roermond
 • Bestuurslid van de Stichting Stadspark De Kartuis te Roermond
 • Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Mutsaersstichting te Venlo
 • Bestuurslid van de Stichting Agnes Paviljoen Venlo te Venlo
 • Bestuurslid van de Stichting Vrienden van Mutsaersstichting te Venlo
 • Bestuurslid van de Steunstichting Kleuterhof te Venlo

Mr J.B. de Meester (per 01.01.2016)
Advocaat te Middelburg