Uitspraken

Vanaf 14 oktober 2009 zijn via deze link uitspraken in te zien van de raden van discipline en van het hof van discipline. Niet alle advocatentuchtcolleges zullen uitspraken met terugwerkende kracht publiceren. De colleges die wel met terugwerkende kracht publiceren zullen dat in beperkte mate doen. De Raad van Discipline Amsterdam heeft haar uitspraken gepubliceerd vanaf januari 2009.

De uitspraken worden geanonimiseerd gepubliceerd. Op naam kan niet worden gezocht. Gezocht kan worden op letterlijk woord uit de tekst of op het nummer of datum van de uitspraak.

Ook kan worden gezocht aan de hand van de volgende zoekcriteria:

 • 1. zorg voor de cliënt
 • 2. wat een behoorlijk advocaat betaamt
 • 3. wat een behoorlijk advocaat betaamt t.o. de wederpartij
 • 4. wat de advocaat betaamt t.o. derden
 • 5. wat de advocaat betaamt t.o. zijn medeadvocaten
 • 6. tuchtprocesrecht
 • 7. grenzen van het tuchtrecht
 • 8. ontvankelijkheid van de klacht
 • 9. tuchtrechtelijk aan rekenen van gedragingen aan maatschap / kantoor / kantoorgenoot / patroon
 • 10. maatregelen
 • 11. artikel 60 b e.v.
 • 12. artikel 13 Advocatenwet: aanwijzing van een advocaat
 • 13. beklag tegen beslissing raad van toezicht houdende verzet tegen de inschrijving
 • 14. beroep tegen een schrapppingsbeslissing van de Raad van Toezicht (art 9 Advocatenwet.)
 • 16 EVRM