De griffie

De griffie

Gebouw de Brug, kamer BRB 3.24
Postbus 76334
1070 EH Amsterdam
Telefoon 088-2053720
Fax 088-2053702

Griffie open van 09.00 tot 17.00 uur
woensdag gesloten

Processtukken kunnen uitsluitend via bovengenoemd postadres of faxnummer worden ingediend.

Griffier: mw. mr. S. van Excel

Plaatsvervangend griffier: mw. mr. P.J. Verdam

Zittingsgriffiers:
mw. mr. N. Damen

mw. mr. C.C. Horrevorts

mw. mr. M.C. de Ruijter