Gang van zaken

Wat gebeurt er nadat de klacht door de deken is doorgezonden naar de raad van discipline?

De griffie stuurt aan klager en verweerder een ontvangstbevestiging.

Als de voorzitter niet schriftelijk een afwijzende beslissing heeft gegeven of de zaak heeft doorverwezen naar een andere instantie, wordt de klacht door een kamer van de raad van discipline op zitting behandeld. U ontvangt in eerste instantie van de griffie een voorlopige oproep met de zittingsdatum. Ruim vóór de zitting stuurt de griffie de definitieve oproep met het tijdstip van de zitting en de samenstelling van de raad van discipline. In geval van een dekenbezwaar wordt slechts een definitieve oproep gestuurd.

De zitting is in beginsel openbaar. De mogelijkheid bestaat dat de zitting wordt bijgewoond door advocaat-stagiaires.

Op de zitting hoort u wanneer de uitspraak wordt verwacht. Dit is doorgaans ongeveer zes weken na de zitting. De griffie stuurt u de uitspraak aangetekend toe.