Nevenfuncties

Voorzitter

mw. mr. Q.R.M. Falger
rechter rechtbank Amsterdam (zie: rechtspraak.nl)

Plaatsvervangende voorzitters

mr. E.J. van der Molen
senior rechter rechtbank Amsterdam (zie: rechtspraak.nl)

mw. mr. D.H. Steenmetser-Bakker
senior rechter rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar (zie: rechtspraak.nl)

mr. C.L.J.M. de Waal
senior rechter rechtbank Amsterdam (zie: rechtspraak.nl)

mw. mr. P.M. Wamsteker

rechter rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem (zie: rechtspraak.nl)

Leden

mw. mr. E.C. Gelok (per 1/4/2013)
advocaat te Amsterdam

mw. mr. A.S. Kamphuis (per 1/7/2012)
advocaat te Amsterdam

mw. mr. N.M.N. Klazinga (per 1/5/2014)

advocaat te Haarlem

mr. P. van Lingen (per 1/7/2011)
advocaat te Alkmaar

 • Voorzitter bezwaarschriften/klachtencommissie van het Openbaar Voortgezet Onderwijs Alkmaar

mr. R. Lonterman (per 1/7/2011)
advocaat te Amsterdam

 •  Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

mw. mr. E.M.J. van Nieuwenhuizen (per 1/4/2013)
advocaat te Amsterdam

mr. H.B. de Regt (per 25/6/2003)

advocaat te Alkmaar

 • Voorzitter bestuur “8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet”
 • Lid van de Raad van Commissarissen Stichting Van Alckmaer voor wonen
 • Lid van het College van Beroep en Tuchtzaken van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching

mw. mr. E. van Rijckevorsel-Teeuwen (per 1/10/2017)

advocaat te Amsterdam

 • Docent beroepsethiek en gedragsrecht aan de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten (sinds 2015)
 • Docent beroepsethiek Law Firm School (vanaf 2015)
 • Lid Vereniging Corporate Mediation (vanaf 2016)
 • Lid Vereniging Zuid As Mediation (vanaf 2017)
 • Trainer/vrijwilliger voor jINC (vanaf 2014)

mr. B.J. Sol (per 1/1/2011)
advocaat te Haarlem

 • Voorzitter Adviescommissie Rechtspositionele Geschillen Luchtverkeersleiding Nederland (vanaf 1994)
 • Voorzitter Commissie van Beroep golfclub Houtrak (vanaf 1997)
 • Lid Commissie van Beroep Nederlandse Badminton Bond (vanaf 1 januari 2010)
 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag (vanaf 1 mei 2010)
 • Lid Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA), de Werkgroep Artsen Advocaten (WAA) en het Haarlems Juridisch Genootschap
 • Lid van de ASP (letselschade)
 • Lid van de Stichting Tuchtrechtspraak van het Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs

mw. mr. S. Wieberdink (per 1/1/2010)
advocaat te Haarlem

 • Trainer bij het Centrum voor Conflicthantering te Haarlem

mr. C. Wiggers (per 1/7/2013)
advocaat te Amsterdam

 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Noord-Holland (vanaf 2016)
 • Stichting algemeen bijzonder onderwijs Heemstede, voorzitter (vanaf 2015)

Plaatsvervangende leden

mw. mr. S. van Andel (per 1/5/2014)
advocaat te Amsterdam

 • Vice-voorzitter college van tuchtzaken LVSC

mr. A. de Groot (1/1/2006)
advocaat te Alkmaar

 • Secretaris SVR stichting regionale vastgoedrapportage
 • Voorzitter van de Eigenarenvereniging Vastgoed Alkmaar (EVA) (vanaf 8 mei 2017)

mr. G. Kaaij (per 1/7/2011)
advocaat te Heerhugowaard

 • Docent praktijkleer en beroepsethiek aan de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • Docent strafrecht aan de SSR

mr. H.C.M.J. Karskens (15/9/2001)
advocaat te Amsterdam

 • Secretaris Stichting de Tichel alsmede Stichting Phoenix te Amsterdam
 • Docent gedragsrecht aan de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten

mw. mr. M. Middeldorp (per 1/4/2013)
advocaat te Haarlem

 • Bestuurslid van de Stichting Edgar Donckerfonds
 • Plv. (kanton)rechter in Amsterdam

mr. C.C. Oberman (per 1/7/2015)
advocaat te Amsterdam

 • Bestuurslid van de European Employment Lawyers Association (EELA);
 • Redacteur van het Advocatenblad;
 • Bestuurslid van Stichting Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum.

mw. mr. L.H. Rammeloo (1/4/2016)
advocaat te Amsterdam

•  Bestuurslid Christelijke Schoolvereniging Amsterdam-Zuid
•  Bestuurslid European Lawyers’ Association (ELA)
•  Docent beroepsethiek aan de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van  Advocaten

mr. M.W. Schüller (1/1/2008)
advocaat te Hoofddorp

mr. K. Straathof (1/1/2014)
advocaat te Alkmaar

 • Bestuurslid Stichting Huisvesting Ouderen op Humanistische Grondslag