Nevenfuncties

voorzitter:

Mr. M.F.J.N. van Osch
Raadsheer, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

 • Lid Commissie Buitenland NVVR
 • Docent SSR cursus vonnissen schrijven

Plaatsvervangende voorzitters:

Mw. Mr. A.R. Creutzberg
Senior rechter, rechtbank Midden-Nederland, sedert 1 januari 2013

 • Lid van Commissie van Beroep, Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Mr. A.H.M. Dölle
Senior rechter, rechtbank Noord-Nederland, sedert 1 januari 2013

 • Docent huurrecht Stichting Studiecentrum Rechtspleging

Mevr. Mr. F.P. Dresselhuys-Doeleman
Senior rechter, rechtbank Noord-Nederland, sedert 1 januari 2011

Mevr. Mr. K.H.A. Heenk
Senior rechter, rechtbank Gelderland

 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
 • Voorzitter klachtencommissie  verpleegtehuis Azora  te Terborg
 • Gastdocent burgerlijk procesrecht Nederlandse Orde van Advocaten

Mr. R.A. Steenbergen
Senior rechter, rechtbank Midden-Nederland

 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
 • Voorzitter klachtencommissie van het Haga Ziekenhuis te Den Haag
 • Voorzitter klachtencommissie NHG Praktijkaccreditatie B.V.

Mr. J.R. Veerman
Rechter, rechtbank Gelderland

Mr. A.E. Zweers
Senior rechter, rechtbank Overijssel, sedert 1 april 2013

 • Bestuurslid Stichting Katholiek Geloven
 • Voorzitter Stichting Geschillencommissie voor consumentenzaken; Geschillencommissie energie en water
 • Voorzitter Stichting Geschillencommissie voor consumentenzaken; Geschillencommissie warmtelevering
 • Voorzitter Ziekenhuissteun
 • Bestuurslid Theatergroep Bergweg

Leden advocaten

Mr. G.R.M. van den Assum, advocaat te Leusden

 • Secretaris van de Rotary Leusden

Mevr. Mr. A.D.G. Bakker, advocaat te Lelystad

Mevr. Mr. E. Bige, advocaat te Arnhem

Mevr. Mr. A.T. Bolt, advocaat te Arnhem

 • Hoofdredacteur Groene Serie, Schadevergoeding
 • Auteur Groene Serie, Schadevergoeding
 • Penningmeester Soroptimistenclub Arnhem-Oost
 • Bestuurslid Vereniging voor Aansprakelijkheidsrecht (VASR)

Mevr. Mr. F.L.M. Broeders, advocaat te Utrecht

Mr. R.J.A. Dil, advocaat te Utrecht

 • Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak (Vice-voorzitter) / voorzitter Kamer Seksuele Intimidatie
 • Lid Licentiecommissie KNVB
 • Voorzitter Licentiecommissie KNSB
 • Lid Bestuursadviescommissie Rosendaelsche Golfclub
 • Rotary Oosterbeek-Kabeljauw
 • Ronde Tafel 177 Oosterbeek – 40+

Mr. H. Dulack, advocaat te Utrecht

 • Docent bij CPO (opleiding insolventierecht)
 • Lid toetsingscommissie Insolad
 • Bestuurslid Stichting Vrienden van de Andrieskerk
 • Lid klachtencommissie Hoenderloo Groep
 • Docent bij SSR (insolventierecht)

Mr. J.A. Holsbrink, advocaat te Enschede

 • Commissaris bij de Fundatie voor Hervormden te Tubbergen
 • Voorzitter college van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Enschede
 • Lid Groote Sociëteit Enschede

Mevr. Mr. M.L.C.M. van Kalmthout, advocaat te Enschede

 • Lid Raad van Commissarissen Rabobank Rijssen-Enter

Mr. P.J.F.M. de Kerf, advocaat te Nijmegen

 • 1996 – heden Voorzitter ronde Tafel 40+ club te Nijmegen
 • 2001 – heden Penningmeester Stichting De Witsenburg te Nijmegen
 • 2007 – heden Secretaris Congregatie St. Joannes de Deo te Nuenen
 • 2007 – heden Adviseur horecagelegenheid in Brabant
 • 2011 – heden Voorzitter Stichting Beheer Derdengelden VOS Advocatuur te Groesbeek
 • 2013 – heden Stichting Beheer Derdengelden Van den Assem Advocatuur te Nijmegen
 • 2014 – heden Secretaris Heilige Stefanusparochie Nijmegen

Mr. W.H. Kesler, advocaat te Almelo

 • Bestuurslid Société des Gourmets Euregionale (SdGE)

Mr. F. Klemann, advocaat te Zwolle

 • Lid Raad van Advies R. de Groot Laag-Zuthem B.V.

Mr. G.E.J. Kornet, advocaat te Zwolle

 • Aanklager bij Strafcommissie KNLTB
 • Jur. lid Toetsingsadviescommisie NRGD

Mr. A.H. Lanting, advocaat te Leeuwarden

Mr. K.F. Leenhouts, advocaat te Tiel

 • Bestuurslid van de Van Heumen de Sitterstichting in Tiel
 • Secretaris Van de Stichting Variks Belang
 • Bestuurslid van de afdeling AVO van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP)

Mr. R.P.F. van der Mark, advocaat te Utrecht

 • Secretaris Ereraad van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Midden-Nederland
 • Lid bestuur Stichting Familie Archief Cleveringa

Mr. C.W.J. Okkerse, advocaat te Almere

 • Voorzitter van de Raad van Advies van Ymere Almere
 • Voorzitter Stichting Vrienden van ’t Hofje
 • Lid Raad van Commissarissen Maars Holding B.V. te Harderwijk
 • Lid Raad van Commissarissen Coöp. Rabobank Almere
 • Secretaris Culturele Businessclub Agora
 • Lid Raad van Toezicht Stad & Natuur Almere
 • Voorzitter Stichting Lelystad Airport Moet Door

Mr. N.H.M. Poort, advocaat te Heerenveen

 • Lid van de commissie handelsrecht van de orde van advocaten in het Arrondissement Arnhem-Leeuwarden
 • lid van de Raad van Toezicht van de besloten vennootschap kinderwoud B.V. te Heerenveen

Mr. L.A.M.J. Pütz, advocaat te Utrecht

Mevr. Mr. H.Q.N. Renon

 • Lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (VFAS)
 • Lid van Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
 • Waarnemend voorzitter van de Klachtencommissie van het Scheper-Bethesda Ziekenhuis

Mr. H.J.P. Robers, advocaat te Hengelo

 • Bestuurslid van de Stichting Business Club van 83 te Hengelo (O)

Mevr. Mr. M.J.J.M.  van Roosmalen, advocaat te Emmen

 • Lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars (VFAS)
 • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Penningmeester Stichting Natuurkunst Drenthe
 • Bestuurslid Commerciële Club Emmen
 • Bestuurslid VVE Stationade Emmen
 • Voorzitter Museum Thijnhof Coevorden

Mr. H.H. Tan, advocaat te Utrecht

 • Lid van de “sub-committee” Insolvent Financial Institutions van de International Bar Association “Co-chair”

Mr. B.E.J.M. Tomlow, advocaat te Utrecht

 • Voorzitter Diagnostisch Centrum te Tilburg
 • Bestuurslid Huisartsendienst Nederland te Amersfoort
 • Bestuurslid Stichting Louis Hartlooper Complex te Utrecht

Mr. M.W. Veldhuijsen, advocaat te Bussum

 • Bestuurslid M.C. Escher Foundation
 • Bestuurslid Stichting Beroepsopleiding Advocaten
 • Docent vaardigheden en ethiek Beroepsopleiding Advocaten
 • Docent ethiek Bestuursacademie
 • Voorzitter Regionale Toetsingscommissie Euthanasie

Mr. P.P. Verdoorn, advocaat te Apeldoorn

 • Lid van de Commissie Strafrecht in het arrondissement Zutphen

Mr. E.H. de Vries, advocaat te Wolvega

 • Bestuurslid Stichting Bedrijvenverzamelgebouw Weststellingwerf
 • Voorzitter Stichting Dorpshuis De Hoeve
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Bibliotheek Zuidoost Fryslãn
 • Lid Raad van Toezicht Eduzon
 • Voorzitter Stichting 4 x 4 Trial Wolvega (Fondsenwerving)

Mevr. Mr. A.M. Weersink, advocaat te Nijmegen

 • Lid Raad van Commissarissen Rabobank Graafschap
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Perspekt te Utrecht
 • Lid van de Lionsclub Duiven

Mevr. Mr. E.A.C. van de Wiel, advocaat te Groningen

 • Lid van het bestuur van de Stichting Random Collision
 • Lid van bestuur Stichting Beroepsopleiding Advocatuur

Mr. P.S. van Zandbergen, advocaat te Drachten

 • Lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
 • Lid Vereniging Noordelijke Arbeidsrecht Advocaten (VNAA)
 • Voorzitter van Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS) te Drachten

Mevr. Mr. A.S.M. Zweerman-OudeBreuil, advocaat te Hengelo

 • Lid van de VFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars)
 • Lid van de MfN (Mediatorsfederatie Nederland)