De griffie

 

Griffie (dit is niet de zittingslocatie)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag
Postadres: Postbus 85491, 2508 CD Den Haag
Telefoon: 088-2053770
Fax: 088-2053707
e-mailadres: griffiedenhaag@raadvandiscipline.nl

Op maandag 18 maart 2019  is de griffie niet bereikbaar.

In de week van 18 maart tot 22 maart 2019 is de griffie beperkt bereikbaar.

De griffie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Wenst u stukken in te dienen, dan ontvangt de griffie de stukken graag (tijdig) per post of per e-mail.

 

 

Griffier: mw. mr. A. Tijs

Plaatsvervangend griffier: mw. mr. D.L. van Lijf

Zittingsgriffier: mw. mr. M.M.C. van der Sanden