De griffie

 

Griffie (dit is niet de zittingslocatie)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag
Postadres: Postbus 85491, 2508 CD Den Haag
Telefoon: 088-2053770
Fax: 088-2053707
e-mailadres: griffiedenhaag@raadvandiscipline.nl

 

De griffie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Wenst u stukken in te dienen, dan ontvangt de griffie de stukken graag (tijdig) per post of per e-mail.

 De griffie is op 1 en 8 augustus 2018 gesloten.

 

Griffier: mw. mr. A. Tijs

Plaatsvervangend griffier: mw. mr. N.M. van Trijp

Zittingsgriffier: mw. mr. M.M.C. van der Sanden