Nevenfuncties

Voorzitter

mw.mr. M.F. Baaij
senior rechter Rechtbank Den Haag (zie hier)

Plaatsvervangende voorzitters

mw.mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
senior rechter Rechtbank Rotterdam (zie hier)

mw.mr. M.P.J.G. Göbbels
senior raadsheer Gerechtshof Den Haag (zie hier)

mr. G.A.F.M. Wouters
senior rechter/kantonrechter Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht (zie hier)

Leden

mw.mr. P.O.M. van Boven-de Groot
advocaat te Den Haag

 • Voorzitter van de Commissie geschil en Beroep van Oxfam Novib
 • Voorzitter van de Tuchtcommissie voor de Kennisintensieve Dienstverlening (KID)
 • Bestuurslid Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten

mw.mr. J.G. Colombijn-Broersma
advocaat te Gorinchem

 • Lid van bestuur van Vereniging De Dordtse Advocaten

mr. L.P.M. Eenens
advocaat te Alphen aan den Rijn

mr. R. de Haan
advocaat te Rotterdam

 • Voorzitter VVE Reacrea Terschelling

mw.mr. T. Hordijk
advocaat te Rotterdam

mw.mr.drs. M.F. Laning
advocaat te Voorschoten

 • Lid Raad van Toezicht van het Pleysier College te Den Haag
 • Lid bestuur secretaris HC-Cartouche

mw.mr. H.E. Meerman
advocaat te Dordrecht

 • Kantonrechter plaatsvervanger
 • Secretaris van de Vereniging voor Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten

mr. A.J.N. van Stigt
advocaat te Rotterdam

Plaatsvervangende leden

mr. M. Aukema
advocaat te Leiden

 • Tweede secretaris van de Toetsingscommissie van de Vereniging van Insolventierecht Advocaten INSOLAD
 • Lid van de Insolventiecommissie van de Haagse orde van Advocaten
 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

mr. M. van den Boogerd
advocaat Rotterdam

 • Vice-voorzitter van de club Kralingen I van netwerkclub Business Open Nederland
 • Lid van de Raad van Aanbeveling van de Stichting Puik voor Elkaar

mr. P.S. Kamminga
advocaat te Den Haag

 • Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

mr. M.P. de Klerk
 advocaat te Den Haag

 • Bestuurslid van de Stichting LANGZS (Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers)

mw.mr. R.A.M. Oranje-Jorna
advocaat te Den Haag

 • Lid van de Commissie gedagscode vFAS

mr. J.H.M. Nijhuis
advocaat te Rotterdam

 • Voorzitter Adviescommissie Bezwaar Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Voorzitter Geschillencollege niet-initiële opleidingen van de EUR
 • Voorzitter Klachtencommissie (medewerkers) bij de Amarant Groep

mr. P.J.E.M. Nuiten
advocaat te Dordrecht

 • Rechter- plaatsvervanger bij de Rechtbank Oost-Brabant
 • bestuurslidmaatschap (secretariaat) Coöperatieve vereniging Hockey Accommodatie De Warande U.A. te Oosterhout (NB)
 • bestuurslid Vereniging Oranjecomité Oosterhout (NB)

mr. P. Rijpstra
advocaat te Den Haag

 • Secretaris Raad voor Geschillen NBA
 • Plaatsvervangend Secretaris Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
 • Lid bestuur Stichting Maartens Contract Onderwijs (SMCO)
 • Commissielid van De Geschillencommissie

mr. P.C.M. van Schijndel
advocaat te Den Haag

 • Lid van de beoordelingscommissie van het Haags Noodfonds Vluchtelingen
 • Lid van de Commissie Intercollegiale Toetsing AC Den Bosch

mw.mr. C.A. de Weerdt
advocaat te Leiden

 • Voorzitter Raad van Toezicht Prodeba B.V.
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
 • Lid van de Insolventiecommissie van de Haagse Orde van Advocaten

mr. A. Schaberg
advocaat te Den Haag

 • Voorzitter Stichting Vopak
 • Lid Financiële Commissie D66
 • Docent Mootcourt Universiteit Leiden
 • Redactielid Tijdschrift Conflicthantering