De griffie

Raad van discipline 's-Hertogenbosch

Griffie

Postbus 1190
4801 BD Breda

Telefoon 088-2053773

Fax 088-2053737

Email : griffieshertogenbosch@raadvandiscipline.nl

Griffie open van 9.00 tot 17.00 uur
woensdag gesloten

Op donderdag 9 mei 2019 is de griffie wegens intern overleg vanaf 13.00 uur gesloten.

Griffier:

Mw. mr. I.J.M. Huysmans – van Opstal

Plaatsvervangend  griffier:

Mw. mr Th.H.G. van de Langenberg

Zittingsgriffier:

Mw. mr C.M. van den Reek