Persbericht 24 mei 2022

Voorwaardelijke schorsing en berisping voor advocaat-onderzoeker

Op 23 mei 2022 heeft de raad van discipline Amsterdam verweerder in zijn rol als advocaat-onderzoeker een voorwaardelijke schorsing van vier maanden opgelegd. Verweerder heeft zijn opdrachtgever en derden niet in heldere bewoordingen geïnformeerd over het verschil tussen zijn rol als onafhankelijk advocaat-onderzoeker en zijn rol als advocaat van zijn opdrachtgever, de ex-werkgever van klaagster. Daarmee heeft verweerder geen acht geslagen op gedragsregel 9 die voorschrijft dat een advocaat ervoor dient te zorgen dat geen misverstand kan bestaan over de hoedanigheid waarin hij in een gegeven situatie optreedt. Verweerder heeft dan ook in strijd gehandeld met de betamelijkheidsnorm als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet.

Klik hier voor de raadsbeslissing

In de zaak over het dekenbezwaar heeft de raad van discipline Amsterdam verweerder bij beslissing van 23 mei 2022 een berisping opgelegd, omdat verweerder de deken niet volledig heeft geïnformeerd over zijn rol als onderzoeker en hoe hij die rol heeft vervuld.

Klik hier voor de beslissing op het dekenbezwaar