Persbericht 29 juli 2022

Rol van partijdige advocaat niet verenigbaar met rol van onafhankelijk advocaat-onderzoeker

De raad van discipline Amsterdam heeft aan twee advocaten een waarschuwing opgelegd, omdat zij:

(a) niet hebben voldaan aan de (zware) eisen die worden gesteld aan de totstandkoming en inhoud van een onafhankelijk onderzoeksrapport dat (mede) bedoeld was voor extern gebruik
en
(b) niet hebben voldaan aan hetgeen van ‘onafhankelijk’ onderzoekers mag worden verwacht door naast het opstellen van het rapport hun opdrachtgever ook te adviseren in kwesties die verband houden met het rapport.

Klik op deze link voor de beslissing.