Persbericht oktober 2019

Nieuwe voorzitter Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden

Per 1 januari 2020 start mr. J.U.M. (Ubel) van der Werff als nieuwe voorzitter van de Raad van Discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden. Hij is daarmee de (beoogd) opvolger van mr. M.F.J.N. (Tijn) van Osch.

Mr. van der Werff is raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarnaast is hij al jarenlang lid van de Raad van Tucht van de Stichting Tuchtrechtspraak Scheidingsbemiddeling en dus zeer bekend met het tuchtrecht. Ook zijn bekendheid met de advocatuur staat buiten kijf. Hij is meer dan 25 jaar actief geweest als advocaat en heeft deel uitgemaakt van de Raad van de Orde. De Raad is verheugd een zo geschikte opvolger te hebben gevonden. (Een en ander onder voorbehoud van de formele benoeming door de minister).
Mr. van Osch, sr. raadsheer in hetzelfde hof, heeft de functie van voorzitter van de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden bijna 6 jaar vervuld en legt per 31 december 2019 zijn functie neer. Aan diens besluit liggen redenen van privé en zakelijke aard ten grondslag. Mr. Van Osch blijft als plv-voorzitter aan de Raad verbonden.

Voor info:
mr. Marijke Goldhoorn, griffier van de Raad Arnhem-Leeuwarden.

griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl