Raad van Discipline Amsterdam – wrakingskamer beslist op wrakingsverzoek

Raad van Discipline Amsterdam - Wrakingskamer beslist op het op de zitting van 22 februari 2021 ingediende wrakingsverzoek.

Wrakingsverzoek naar aanleiding van procesbeslissingen en gebaseerd op vermoedens van vooringenomenheid. Geen ‘echte’ wrakingsgronden aangevoerd. Geen sprake van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden. Wrakingsverzoek is kennelijk ongegrond.

Klik op onderstaande link voor de wrakingsbeslissing:

Wrakingsbeslissing 21-169 – 8 maart 2021