Zittingen / locatie / agenda

Zittingen vinden doorgaans 4 x per maand plaats op maandag.

De raad houdt zitting in het Paleis van Justitie in Den Haag.

Zittingslocatie

De Raad van Discipline in het ressort Den Haag houdt zitting op de volgende locatie:

Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Telefoonnummer: 088 – 362 22 00

Routebeschrijving Paleis van Justitie
Plan uw route (google.nl)

U kunt zich op de zittingslocatie melden bij de bode in de centrale hal. De bode zal melden in welke zaal de zitting wordt gehouden. U kunt dan plaatsnemen bij de zittingszaal en wordt bij aanvang van de zitting door de bode binnen gelaten.

Indien u een definitieve oproepbrief heeft ontvangen en verhinderd bent

Uitstel van de mondelinge behandeling wordt in beginsel niet toegestaan. Bij dringende verhindering wegens ziekte dient zo spoedig mogelijk en in elk geval vóór de zitting een doktersverklaring aan de griffie te worden toegestuurd. In spoedeisende gevallen kunt u een fax of e-mail (griffiedenhaag@raadvandiscipline.nl) toezenden.

Informatie over bijwonen zitting in kader beroepsopleiding advocatuur:

Stagiaires die in het kader van de beroepsopleiding een zitting van de raad van discipline of het hof van discipline willen bijwonen, dienen zich in te schrijven op de DLO (digitale leeromgeving). Eventuele nadere informatie is te verkrijgen bij de uitvoeringsorganisatie beroepsopleiding advocaten (088 0595700 / info@beroepsopleidingadvocaten.nl).

Overzicht van alle geplande zittingsdata:

Ongeveer twee weken voor iedere zitting zullen tijdstip, zaaknummer en aard van de zaak worden gepubliceerd. Deze informatie zal daags na de betreffende zitting worden verwijderd.

maandag 22 april 2024
(Locatie: Paleis van Justitie te Den Haag)

Voorzitter:       mr.      S.M. Krans
Leden:             mrs.     M.A.M. Wagemakers, A.T. Bol

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
13.50 uur

23-844/DH/DH

Klacht over de eigen advocaat over het geven van verwarrende adviezen.

14.40 uur

23-660/DH/DH

Verzet.

15.10 uur

24-081/DH/DH

Klacht over de advocaat van wederpartij over niet (gelijktijdig) toezenden van stukken.

 

maandag 13 mei 2024
(Locatie: Paleis van Justitie te Den Haag)

Voorzitter:      mr.       H.C.A. de Groot
Leden:             mrs.     A.B. Baumgarten, M. van Eck

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
13.00 uur

24-067/DH/DH

Klacht over de advocaat van de wederpartij in een familierechtelijke kwestie, over het kenbaar maken van de inhoud van schikkingsonderhandelingen aan de rechter en het rechtstreeks aanschrijven van de wederpartij.

13.50 uur

23-839/DH/DH

Verzet.

14.20 uur

23-816/DH/DH

Verzet.

15.10 uur

24-129/DH/DH

Klacht over de advocaat van wederpartij in een civielrechtelijke kwestie met betrekking tot het betekenen van een arrest.

 

maandag 27 mei 2024
(Locatie: Paleis van Justitie te Den Haag)

Voorzitter:      mr.       A.M. van Waesberghe
Leden:             mrs.     G. Sarier, M.P. de Klerk, F.G.L. van Ardenne, E.A.L. van Emden

Voor de zaak van 13.00 uur:

Voorzitter:      mr.       A.M. van Waesberghe
Leden:             mrs.     G. Sarier, E.A.L. van Emden

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
13.00 uur

24-021/DH/RO

Klacht over de advocaat van de wederpartij wegens het doen van grievende uitlatingen en beschuldigingen van diefstal.

13.50 uur

24-012/DH/DH

Klacht over de kwaliteit en voortvarendheid van de dienstverlening door de eigen advocaat in een echtscheidingsprocedure.

14.40 uur

23-815/DH/DH

Verzet.