Zittingen / locatie / agenda

Zittingen vinden doorgaans 4 x per maand plaats op maandag.

De raad houdt zitting in het Paleis van Justitie in Den Haag.

Zittingslocatie

De Raad van Discipline in het ressort Den Haag houdt zitting op de volgende locatie:

Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Telefoonnummer: 088 – 362 22 00

Routebeschrijving Paleis van Justitie
Plan uw route (google.nl)

U kunt zich op de zittingslocatie melden bij de bode in de centrale hal. De bode zal melden in welke zaal de zitting wordt gehouden. U kunt dan plaatsnemen bij de zittingszaal en wordt bij aanvang van de zitting door de bode binnen gelaten.

Indien u een definitieve oproepbrief heeft ontvangen en verhinderd bent

Uitstel van de mondelinge behandeling wordt in beginsel niet toegestaan. Bij dringende verhindering wegens ziekte dient zo spoedig mogelijk en in elk geval vóór de zitting een doktersverklaring aan de griffie te worden toegestuurd. In spoedeisende gevallen kunt u een fax of e-mail (griffiedenhaag@raadvandiscipline.nl) toezenden.

Informatie over bijwonen zitting in kader beroepsopleiding advocatuur:

Stagiaires die in het kader van de beroepsopleiding een zitting van de raad van discipline of het hof van discipline willen bijwonen, dienen zich in te schrijven op de DLO (digitale leeromgeving), waar ook informatie over onder andere de zittingsdata te vinden is. Eventuele nadere informatie is te verkrijgen bij mevrouw
M. Oosterdijk, opleidingscoördinator beroepsopleiding advocaten (088 0595700 / monica.oosterdijk@cpodialogue.nl).

Overzicht van alle geplande zittingsdata:

Ongeveer twee weken voor iedere zitting zullen tijdstip, zaaknummer en aard van de zaak worden gepubliceerd. Deze informatie zal daags na de betreffende zitting worden verwijderd.


maandag 13 februari 2023

(Locatie: Paleis van Justitie te Den Haag)

Voorzitter:      mr.       A. Van Luijck
Leden:             mrs.     A. Schaberg, M. De Klerk

Voor de zaak van 15.30 uur:

Voorzitter:      mr.       M.P.J.G. Göbbels
Leden:             mrs.     A. Schaberg, M. De Klerk

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
13.00 uur

22-851/DH/DH

Klacht over de eigen advocaat.

13.50 uur

22-633/DH/RO

Verzet.

14.20 uur

22-525/DH/RO

Verzet.

14.50 uur

22-541/DH/DH

Ontvankelijkheid.

15.00 uur

22-543/DH/DH

Verzet.

15.30 uur

22-649/DH/DH

Verzet.

 

maandag 20 februari 2023
(Locatie: Paleis van Justitie te Den Haag)

Voorzitter:      mr.       S.M. Krans
Leden:             mrs.     E.A.L. Van Emden, W. Knoester

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
13.00 uur

22-923/DH/RO

Klacht over de advocaat wederpartij in een familiezaak.

13.50 uur

22-866/DH/RO

Klacht over de advocaat van een VVE.

14.40 uur

22-1008/DH/RO

Klacht over een advocaat in andere hoedanigheid.

15.30 uur

22-861/DH/DH

Verzet.

 

maandag 6 maart 2023
(Locatie: Paleis van Justitie te Den Haag)

Voorzitter:      mr.       H.C.A. de Groot
Leden:             mrs.     W.R. Arema, A. Schaberg

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
11.00 uur

22-605/DH/DH

Klacht over de eigen advocaat.

13.00 uur

22-265/DH/DH

Verzet.

13.30 uur

22-527/DH/DH

Verzet.

13.50 uur

22-539/DH/DH

Verzet.

14.20 uur

22-976/DH/DH

Klacht over de eigen advocaat.

15.00 uur

22-978/DH/DH

Klacht van advocaat over advocaat i.v.m. overname zaak/toevoeging.

15.50 uur

22-751/DH/DH

Verzet.

 

maandag 13 maart 2023
(Locatie: Paleis van Justitie te Den Haag)

Voorzitter:      mr.       H.C.A. De Groot
Leden:             mrs.     P.O.M. Van Boven – De Groot, J.G. Colombijn – Broersma, M.G. Van den Boogerd, A.N. Kampherbeek

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
13.00 uur

22-648/DH/DH

Verzet.

13.30 uur

22-374/DH/RO

Verzet.

13.50 uur

22-617/DH/RO

Klacht over de eigen advocaat.

14.30 uur

22-273/DH/RO

Klacht over de eigen advocaat.

15.20 uur

22-381/DH/RO

Verzet.

15.40 uur

22-799/DH/DH

Verzet.

16.00 uur

22-800/DH/DH

Verzet.

16.20 uur

22-801/DH/DH

Verzet.

 

maandag 20 maart 2023
(Locatie: Paleis van Justitie te Den Haag)

Voorzitter:      mr.       S.M. Krans
Leden:             mrs.     A.B. Baumgarten, D.G.M. Van den Hoogen

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
13.00 uur

22-614/DH/RO

Verzet.

13.20 uur

22-615/DH/RO

Verzet.

13.50 uur

22-972/DH/RO
22-973/DH/RO/D

Klacht over gebruik derdengeldrekening.
Dekenbezwaar.

15.00 uur

22-898/DH/DH

Klacht over de kwaliteit van dienstverlening.

15.50 uur

22-1006/DH/RO

Klacht over de advocaat van de wederpartij.

 

Kwaliteit dienstverlening