Zittingen / locatie / agenda

Zittingen vinden doorgaans 4 x per maand plaats op maandag.

De raad houdt zitting in het Paleis van Justitie in Den Haag.

Zittingslocatie

De Raad van Discipline in het ressort Den Haag houdt zitting op de volgende locatie:

Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Telefoonnummer: 088 – 362 22 00

Routebeschrijving Paleis van Justitie
Plan uw route (google.nl)

U kunt zich op de zittingslocatie melden bij de bode in de centrale hal. De bode zal melden in welke zaal de zitting wordt gehouden. U kunt dan plaatsnemen bij de zittingszaal en wordt bij aanvang van de zitting door de bode binnen gelaten.

Indien u een definitieve oproepbrief heeft ontvangen en verhinderd bent

Uitstel van de mondelinge behandeling wordt in beginsel niet toegestaan. Bij dringende verhindering wegens ziekte dient zo spoedig mogelijk en in elk geval vóór de zitting een doktersverklaring aan de griffie te worden toegestuurd. In spoedeisende gevallen kunt u een fax of e-mail (griffiedenhaag@raadvandiscipline.nl) toezenden.

Informatie over bijwonen zitting in kader beroepsopleiding advocatuur:

Stagiaires die in het kader van de beroepsopleiding een zitting van de raad van discipline of het hof van discipline willen bijwonen, dienen zich in te schrijven op de DLO (digitale leeromgeving). Eventuele nadere informatie is te verkrijgen bij de uitvoeringsorganisatie beroepsopleiding advocaten (088 0595700 / info@beroepsopleidingadvocaten.nl).

Overzicht van alle geplande zittingsdata:

Ongeveer twee weken voor iedere zitting zullen tijdstip, zaaknummer en aard van de zaak worden gepubliceerd. Deze informatie zal daags na de betreffende zitting worden verwijderd.


maandag 12 juni 2023

(Locatie: Paleis van Justitie te Den Haag)

Voorzitter:       mr.       A. van Luijck
Leden:             mrs.     E.A.L. Van Emden, W. Knoester

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
12.30 uur

22-897/DH/DH

Verzet.

13.00 uur

22-368/DH/DH

Verzet.

13.30 uur

22-459/DH/RO

Verzet.

14.00 uur

Ingetrokken.

14.30 uur

22-896/DH/DH

Verzet.

15.00 uur

Ingetrokken.

 

maandag 26 juni 2023
(Locatie: Paleis van Justitie te Den Haag)

Voorzitter:       mr.       M.P.J.G. Göbbels
Leden:             mrs.     W.R. Arema, A. Schaberg

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
13.00 uur

23-147/DH/RO

Klacht over de kwaliteit van de dienstverlening in een huurzaak.

13.50 uur

23-195/DH/DH

Klacht over factureren en kwaliteit van dienstverlening.

14.40 uur

22-1013/DH/RO

Verzet.

15.10 uur

23-096/DH/RO

Verzet.

 

maandag 10 juli 2023
(Locatie: Paleis van Justitie te Den Haag)

Voorzitter:      mr.       A. van Luijck
Leden:             mrs.     A.N. Kampherbeek, J.G. Colombijn, D.G.M. Van de Hoogen, A.B. Baumgarten

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
13.00 uur

23-188/DH/DH

Klacht over de advocaat wederpartij.

13.50 uur

23-234/DH/DH

Klacht over de advocaat wederpartij in een familiezaak.

14.40 uur

23-276/DH/RO

Klacht over de financiële behandeling.

15.30 uur

23-201/DH/DH

Klacht over de eigen advocaat.

 

maandag 17 juli 2023
(Locatie: Paleis van Justitie te Den Haag / videoconferentie)

Voorzitter:      mr.       H.C.A. De Groot
Leden:             mrs.     T. Hordijk, F.G.L. Van Ardenne

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
12.30 uur

23-092/DH/RO

Verzet.

 

maandag 24 juli 2023
(Locatie: Paleis van Justitie te Den Haag)

Voorzitter:      mr.       M.P.J.G. Göbbels
Leden:             mrs.     G. Sarier, M.A.M. Wagemakers

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
13.00 uur

23-052/DH/RO

Verzet.

13.30 uur

23-098/DH/DH

Verzet.

14.00 uur

23-224/DH/RO

Klacht over de kwaliteit van dienstverlening.

14.40 uur

23-305/DH/DH

Klacht over de advocaat wederpartij in een familiezaak.

15.30 uur

23-111/DH/RO

Verzet.

 

Kwaliteit dienstverlening