Zittingen / locatie / agenda

Zittingen vinden doorgaans 4 x per maand plaats op maandag.

De raad houdt momenteel zitting in het Paleis van Justitie in Den Haag en in het gerechtsgebouw in Rotterdam.

Zittingslocaties

De Raad van Discipline in het ressort Den Haag houdt zitting op de volgende locaties:

Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Telefoonnummer: 088 – 362 22 00

Routebeschrijving Paleis van Justitie
Plan uw route (google.nl)

Rechtbank Rotterdam
Wilhelminaplein 100-125
3072 AK Rotterdam
Telefoonnummer: 088  – 362 60 00

Routebeschrijving Rechtbank Rotterdam
Plan uw route (google.nl)

U kunt zich op de zittingslocaties melden bij de bode in de centrale hal. De bode zal melden in welke zaal de zitting wordt gehouden. U kunt dan plaatsnemen bij de zittingszaal en wordt bij aanvang van de zitting door de bode binnen gelaten.

Indien u een definitieve oproepbrief heeft ontvangen en verhinderd bent

Uitstel van de mondelinge behandeling wordt in beginsel niet toegestaan. Bij dringende verhindering wegens ziekte dient zo spoedig mogelijk en in elk geval vóór de zitting een doktersverklaring aan de griffie te worden toegestuurd. In spoedeisende gevallen kunt u een fax of e-mail (griffiedenhaag@raadvandiscipline.nl) toezenden.

Informatie over bijwonen zitting in kader beroepsopleiding advocatuur:

Stagiaires die in het kader van de beroepsopleiding een zitting van de raad van discipline of het hof van discipline willen bijwonen, dienen zich in te schrijven op de DLO (digitale leeromgeving), waar ook informatie over onder andere de zittingsdata te vinden is. Eventuele nadere informatie is te verkrijgen bij mevrouw
M. Oosterdijk, opleidingscoördinator beroepsopleiding advocaten (088 0595700 / monica.oosterdijk@cpodialogue.nl).

Overzicht van alle geplande zittingsdata:

Ongeveer twee weken voor iedere zitting zullen tijdstip, zaaknummer en aard van de zaak worden gepubliceerd. Deze informatie zal daags na de betreffende zitting worden verwijderd.

maandag 26 september 2022
(Locatie: Paleis van Justitie te Den Haag)

Voorzitter:       mr.       M.P.J.G. Göbbels
Leden:             mrs.     M.G. van den Boogerd, M.A.M. Wagemakers

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
9.00 uur 21-911/DH/DH Klacht over kwaliteit van dienstverlening.
10.00 uur 22-338/DH/RO Klacht over kwaliteit van dienstverlening.
10.50 uur 22-324/DH/DH Klacht over advocaat wederpartij.
11.40 uur 22-551/DH/DH Verzet.

 

maandag 3 oktober 2022

(Locatie: Rechtbank Rotterdam)

Voorzitter:       mr.       H.C.A. de Groot
Leden:             mrs.     L.P.M. Eenens, P.O.M. van Boven-de Groot

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
13.00 uur 22-380/DH/RO Klacht tegen de advocaat van de wederpartij in een familiezaak.
13.50 uur 22-182/DH/DH Verzet.
14.20 uur 22-048/DH/DH
22-051/DH/DH
Verzet (2x).
15.00 uur 22-598/DH/RO Klacht over de kwaliteit van dienstverlening.
15.50 uur 22-610/DH/RO Klacht over de advocaat van de wederpartij.

 

maandag 10 oktober 2022
(Locatie: Rechtbank Rotterdam)

Voorzitter:       mr.       A. van Luijck
Leden:             mrs.     T. Hordijk, E.A.L. van Emden, M. Laning, W.R. Arema

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
13.00 uur 22-365/DH/DH Grievende uitlatingen advocaat wederpartij.
13.50 uur 22-321/DH/DH Advocaat wederpartij in een familiezaak.
14.40 uur 22-156/DH/RO Verzet.
15.00 uur 22-274/DH/RO Advocaat wederpartij in een familiezaak.
15.40 uur 22-276/DH/RO Advocaat wederpartij in een familiezaak.
16.30 uur 22-264/DH/DH Verzet.

 

maandag 17 oktober 2022
(Locatie: Paleis van Justitie te Den Haag)

Voorzitter:       mr.       S.M. Krans
Leden:             mrs.     A.B. Baumgarten, M.P. de Klerk; A. Schaberg; M. Laning

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
9.00 uur 22-360/DH/RO Klacht over de kwaliteit van dienstverlening.
9.40 uur 22-379/DH/RO Verzet.
10.10 uur 22-323/DH/DH Klacht over de kwaliteit van dienstverlening.
11.00 uur 22-246/DH/DH Verzet.

 

maandag 24 oktober 2022
(Locatie: Paleis van Justitie te Den Haag)

Voorzitter:       mr.       M.P.J.G. Göbbels
Leden:             mrs.     J.G. Colombijn-Broersma, D.G.M. Van den Hoogen

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
9.00 uur 22-265/DH/DH Verzet.
9.40 uur 22-605/DH/DH Beroepsfout.
10.30 uur 22-650/DH/DH Klacht over de kwaliteit van dienstverlening.

 

Kwaliteit dienstverlening