Zittingen / locatie / agenda

Zittingen vinden doorgaans 4 x per maand plaats op maandagmiddag.

De raad kan voorlopig nog niet beschikken over een zittingszaal in het Paleis van Justitie in Den Haag. Daarom vindt een deel van de zittingen plaats via een videoverbinding. Voor de fysieke zittingen wijkt de raad uit naar alternatieve zittingslocaties, die geschikt zijn voor zittingen van de raad en voldoen aan de geldende coronavereisten. De raad houdt momenteel zitting aan de Kneuterdijk 1 in Den Haag en in het gerechtsgebouw in Dordrecht.

Zittingslocaties

De Raad van Discipline in het ressort Den Haag houdt zitting op de volgende locaties:

Rechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag
Telefoonnummer: 088 – 362 22 00
Plan uw route (google.nl)

Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
Steegoversloot 36
3311 PP Dordrecht
Telefoonnummer: 088 – 362 60 00
Plan uw route (google.nl)

Rechtbank Rotterdam
Wilhelminaplein 100-125
3072 AK Rotterdam
Telefoonnummer: 088  – 362 60 00
Plan uw route (google.nl)

U kunt zich op de zittingslocaties melden bij de bode in de centrale hal. De bode zal melden in welke zaal de zitting wordt gehouden. U kunt dan plaatsnemen bij de zittingszaal en wordt bij aanvang van de zitting door de griffier opgehaald.

Indien u een definitieve oproepbrief heeft ontvangen en verhinderd bent

Uitstel van de mondelinge behandeling wordt in beginsel niet toegestaan. Bij dringende verhindering wegens ziekte dient zo spoedig mogelijk en in elk geval vóór de zitting een doktersverklaring aan de griffie te worden toegestuurd. In spoedeisende gevallen kunt u een fax of e-mail (griffiedenhaag@raadvandiscipline.nl) toezenden.

Informatie over bijwonen zitting in kader beroepsopleiding advocatuur:

Stagiaires die in het kader van de beroepsopleiding een zitting van de raad van discipline of het hof van discipline willen bijwonen, dienen zich in te schrijven op de DLO (digitale leeromgeving), waar ook informatie over onder andere de zittingsdata te vinden is. Eventuele nadere informatie is te verkrijgen bij mevrouw
M. Oosterdijk, opleidingscoördinator beroepsopleiding advocaten (088 0595700 / monica.oosterdijk@cpodialogue.nl).

Overzicht van alle geplande zittingsdata:

Ongeveer twee weken voor iedere zitting zullen tijdstip, zaaknummer en aard van de zaak worden gepubliceerd. Deze informatie zal daags na de betreffende zitting worden verwijderd.

maandag 23 mei 2022

Voorzitter:       mr.      M.P.J.G. Göbbels
Leden:             mrs.     M. De Klerk, M.G. Van den Boogerd, J.H.M. Nijhuis, A. Schaberg

Voor de zaak van 15.20 uur:

Voorzitter:       mr.      H.C.A. De Groot
Leden:             mrs.     M. De Klerk, M.G. Van den Boogerd, J.H.M. Nijhuis, A. Schaberg

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
13.00 uur 21-907/DH/RO
21-908/DH/RO
Advocaat als executeur testamentair.
14.00 uur 21-930/DH/DH Advocaat wederpartij.
14.50 uur 21-712/DH/DH Verzet.
15.20 uur 22-117/DH/DH Advocaat wederpartij.
15.50 uur 21-305/DH/DH
21-418/DH/DH
Verzet (2x).


maandag 13 juni 2022

Voorzitter:       mr.       A. van Luijck
Leden:             mrs.     A.B. Baumgarten, M. Laning, T. Hordijk, A. Kampherbeek

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
13.00 uur 22-181/DH/DH Overname cliënt.
13.50 uur
14.40 uur 22-247/DH/DH Advocaat wederpartij in familiekwestie.
15.30 uur 21-1004/DH/DH Verzet.


maandag 20 juni 2022

Voorzitter:       mr.       H.C.A De Groot
Leden:             mrs.     J.G. Colombijn-Broersma, P.O.M. Van Boven-De Groot, M. Laning, A.B. Baumgarten

Tijdstip Zaaknummer Omschrijving
13.00 uur 22-077/DH/RO Handelen door advocaat privé.
13.50 uur 22-078/DH/RO
22-079/DH/RO
Communicatie advocaat wederpartij.
14.50 uur 21-729/DH/DH Verzet.
15.20 uur 22-108/DH/DH Verzet.

Routebeschrijving Paleis van Justitie:


Grotere kaart weergeven

Het Paleis van Justitie staat in het centrum van ‘s-Gravenhage en is zowel per openbaar vervoer als per auto goed bereikbaar. Er is echter weinig parkeergelegenheid in de directe omgeving van het Paleis van Justitie.
In het buurt van het Paleis van Justitie kan alleen tegen betaling worden geparkeerd. De parkeergarage naast Den Haag CS in de Anna van Buerenstraat/Prinses Irenestraat is, in tegenstelling tot de aanduiding op het kaartje hieronder, gesloten in verband met de realisatie van Randstadrail en de reconstructie van het gebied rond het station.

De werkzaamheden in het stationsgebied hebben soms consequenties voor de bereikbaarheid van het Paleis. Meer informatie kunt u vinden op http://www.denhaag.nl/bereikbaarheid

Direct voor het Paleis van Justitie in de Theresiastraat bevinden zich vier invalidenparkeerplaatsen.

Eigen vervoer (via de Utrechtse baan)

Vanuit Utrecht, Amsterdam en Rotterdam.

  • U volgt de A12 tot aan de afslag Centrum (afrit 2)
  • Aan het eind van de afslag Centrum bij de verkeerslichten sorteert u voor in het voorsorteervak voor rechtdoor en steekt u het kruispunt met de Juliana van Stolberglaan over. Het Paleis van Justitie bevindt zich dan direct aan uw rechterkant.

Openbaar vervoer

Station Den Haag CS, Looproute ± 7 min.

  • Op perron nr. 12 bevindt zich na ca. 30 m aan de linkerkant een uitgang die naar het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek leidt.
  • Verlaat het station via deze uitgang. Steek het fietspad en de rijbaan over en loopt langs het Nationaal Archief en het Centraal Bureau voor Genealogie (aan uw rechterzijde) en volgt het voetpad (Prins Willem-Alexanderhof) tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Koninklijke Bibliotheek door.
  • Aan het einde van dit pad steekt u de Prins Clauslaan over. U staat nu voor het Paleis van Justitie. De personeelsingang bevindt zich vlak bij de Theresiastraat. De hoofdingang bevindt zich op nummer 60. Als u langs de voorkant van het gebouw loopt, vindt u de hoofdingang aan uw linkerhand op bij het bord nr. 60.

Per tram (lijn 2 of 6) vanaf het station Den Haag CS.

  • Uitstappen halte Ternoot.
  • Steek de Juliana van Stolberglaan over en loop onder het bruggebouw over de Utrechtse Baan door. Het Paleis van Justitie vindt U direct daarna aan uw rechterkant. De hoofdingang bevindt zich op nummer 60, aan het begin van het plein.

Per bus (lijn 24).

  • Uitstappen halte Theresiastraat
  • U loopt in de richting van de Utrechtse Baan voorbij enkele winkels, horecagelegenheden en de ingang van de parkeergarage van het Paleis van Justitie. Vlak voor het bruggebouw kunt u het plein op waaraan het Paleis van Justitie ligt. De hoofdingang van het paleis (nummer 60) bevindt zich helemaal aan het einde van het plein
Kwaliteit dienstverlening