Uitspraken

Vanaf 2009 worden door de Rijksoverheid op tuchtrecht.nl de uitspraken gepubliceerd van de raden van discipline en het Hof van Discipline. De uitspraken worden geanonimiseerd gepubliceerd.

Op naam kan niet worden gezocht. Gezocht kan worden op een letterlijk woord uit de tekst of op het nummer of datum van de uitspraak. Een selectie van uitspraken van vóór 2009 is te vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Uitspraken vóór 2009
Uitspraken vanaf 2009