Welkom bij de raden van discipline

Deze website geeft praktische informatie over de raden van discipline, de tuchtcolleges voor de advocatuur.

Er zijn in Nederland vier raden van discipline, in elk hofressort één: Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en ’s-Hertogenbosch. De raden van discipline oefenen de tuchtrechtspraak voor advocaten in eerste aanleg uit.

Meer informatie over Raad van Discipline

Het hof van discipline, dat de advocatentuchtrechtspraak in hoger beroep uitoefent, heeft een eigen website. Ga naar: www.hofvandiscipline.nl

Per 23 maart 2022 zijn de laatste coronamaatregelen opgeheven. De mondkapjesplicht in gerechtsgebouwen is vervallen. Hoewel het ook niet meer verplicht is om anderhalve meter afstand te houden, blijven looproutes, spatschermen en desinfectiezuilen voorlopig in gebruik. Lees hierover meer op de website van de Rechtspraak.