Welkom bij de raden van discipline

Deze website geeft praktische informatie over de raden van discipline, de tuchtcolleges voor de advocatuur.

Er zijn in Nederland vier raden van discipline, in elk hofressort één: Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en ’s-Hertogenbosch. De raden van discipline oefenen de tuchtrechtspraak voor advocaten in eerste aanleg uit.

Meer informatie over Raad van Discipline

Het hof van discipline, dat de advocatentuchtrechtspraak in hoger beroep uitoefent, heeft een eigen website. Ga naar: www.hofvandiscipline.nl