Welkom bij de raden van discipline

Deze website geeft praktische informatie over de raden van discipline, de tuchtcolleges voor de advocatuur.

Er zijn in Nederland vier raden van discipline, in elk hofressort één: Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en ’s-Hertogenbosch. De raden van discipline oefenen de tuchtrechtspraak voor advocaten in eerste aanleg uit.

Meer informatie over Raad van Discipline

Het hof van discipline, dat die tuchtrechtspraak in hoger beroep uitoefent, heeft een eigen website. Ga naar: www.hofvandiscipline.nl

 

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart 2020 de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Lees hierover meer op de website van de Rechtspraak.

De Raden van Discipline sluiten zich aan bij de lijn van de Rechtspraak. Dat betekent dat – naar de huidige stand van zaken – de zittingen voorlopig niet op de gebruikelijke manier kunnen doorgaan (met uitzondering van spoedeisende zaken).

De Raden van Discipline zijn in ieder geval tot en met 28 april 2020 telefonisch minder goed bereikbaar. U kunt de voicemail inspreken, ingesproken voicemailberichten worden wel beluisterd. Per e-mail blijven de raden wel bereikbaar. De raden verzoeken u om zoveel mogelijk per e-mail te corresponderen.