Welkom bij de raden van discipline

Deze website geeft praktische informatie over de raden van discipline, de tuchtcolleges voor de advocatuur.

Er zijn in Nederland vier raden van discipline, in elk hofressort één: Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en ’s-Hertogenbosch. De raden van discipline oefenen de tuchtrechtspraak voor advocaten in eerste aanleg uit.

Meer informatie over Raad van Discipline

Met ingang van 1 juli 2020 houden de raden van discipline weer zoveel mogelijk reguliere zittingen op alternatieve locaties. Voor meer informatie verwijzen de raden u naar de informatiepagina (via de tab Regionaal) en/of de griffie van de betreffende raad.

Het is op dit moment niet mogelijk voor publiek en stagiaires om zittingen bij te wonen.

Bij de zittingen is in beginsel ruimte voor 1 journalist. Journalisten moeten zich vooraf aanmelden. Als zich meerdere journalisten voor een zitting hebben aangemeld, beslist de betreffende raad welke journalist(en) worden toegelaten.

Het hof van discipline, dat de advocatentuchtrechtspraak in hoger beroep uitoefent, heeft een eigen website. Ga naar: www.hofvandiscipline.nl