Navigation

Over de raad van discipline

Model.Value("altTekst")

Intro

De raden van discipline zijn onafhankelijke tuchtcolleges. Zij zijn geen onderdeel van de Nederlandse Orde van Advocaten of van de Rijksoverheid.

Elke raad van discipline bestaat uit rechters en advocaten, bijgestaan door een griffier. Een raad van discipline behandelt in eerste aanleg tuchtklachten tegen advocaten, nadat deze door de deken zijn onderzocht en doorgezonden.

De raad kijkt daarbij onder meer of sprake is van gedrag dat een behoorlijk advocaat niet betaamt, zoals bedoeld in artikel 46  Advocatenwet. Als dit het geval is, kan de raad de klacht gegrond verklaren en eventueel ook een maatregel aan de advocaat opleggen, zoals een waarschuwing, een berisping, een geldboete, een schorsing of een schrapping.