Navigation

Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur

Model.Value("altTekst")

Intro

Hier vindt u informatie over de Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur (SOTA).

De Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur (SOTA) heeft tot taak de tuchtcolleges te ondersteunen. De SOTA stelt daartoe medewerkers, (plaatsvervangend) griffiers en administratieve ondersteuning voor het (uitvoerende) werk van de raden en het hof op decentraal niveau ter beschikking en verzorgt op centraal niveau organisatorische en beheerstaken voor de tuchtcolleges. De SOTA wordt gefinancierd door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en is gevestigd in het gebouw van de Raad voor de Rechtspraak op de Kneuterdijk 1 in Den Haag.

Het bestuur van de SOTA bestaat uit:

  • mr. H.H. Siblesz, voorzitter

  • mr. P.F. Schepel, penningmeester

  • mr. C. Kraak, algemeen lid