Hoger beroep en verzet

Hoger beroep 

Tegen beslissingen van de raad van discipline staat in beginsel hoger beroep open bij het hof van discipline. De hoger beroepstermijn is dertig dagen.

Onderaan de beslissing van de raad van discipline staat wie er wel en niet hoger beroep kan instellen. Zie verder de website van het hof van discipline.

Verzet

Als de klager het niet eens is met een voorzittersbeslissing kan hij daartegen in de meeste gevallen in verzet komen. Onderaan de voorzittersbeslissing staat of verzet mogelijk is en binnen welke termijn. Het verzet wordt op een zitting van de raad van discipline behandeld. Tegen de beslissing die de raad dan neemt staat doorgaans geen hoger beroep open.