Hoger beroep en verzet

Tegen uitspraken van de raad van discipline staat in beginsel hoger beroep open bij het hof van discipline. De appeltermijn is dertig dagen.

Onderaan de uitspraak van de raad van discipline staat wie er wel en niet hoger beroep kan instellen. Zie verder de website van het hof van discipline.

Als de klager het met een voorzittersbeslissing niet eens is, kan hij daartegen in de meeste gevallen in verzet komen. Onderaan de voorzittersbeslissing staat of verzet mogelijk is en binnen welke termijn. Het verzet wordt op een zitting van de raad van discipline behandeld. Tegen de beslissing die de raad dan neemt staat doorgaans geen hoger beroep open.