Over de raden van discipline

De raden van discipline zijn onafhankelijke tuchtcolleges. Zij zijn geen onderdeel van de Nederlandse orde van advocaten of van de Rijksoverheid.

Elke raad van discipline bestaat uit rechters en advocaten, bijgestaan door een griffier. Een raad van discipline behandelt in eerste aanleg tuchtklachten tegen advocaten, nadat deze door de deken zijn onderzocht en doorgezonden.

De raad kijkt daarbij onder meer of er sprake is van gedrag dat een behoorlijk advocaat niet betaamt. Lees meer over artikel 46 van de Advocatenwet. Als dit het geval is, kan de raad de klacht gegrond verklaren en eventueel ook een maatregel aan de advocaat opleggen, zoals waarschuwing, berisping, geldboete, schorsing of schrapping.