Voorprocedure bij de deken

Als een klacht bij de raad van discipline binnenkomt, is deze al onderzocht door de deken van de orde van advocaten in het arrondissement waar de beklaagde advocaat is gevestigd.

Wie een tuchtrechtelijke klacht over een advocaat heeft, kan namelijk niet direct naar een raad van discipline stappen, maar moet de klacht indienen bij de deken. Klik hier voor de adressen van de dekens en de tijden waarop zij spreekuur houden.

In deze voorprocedure worden de standpunten van partijen onder leiding van de deken schriftelijk en soms ook mondeling uitgewisseld en probeert de deken zo mogelijk te bemiddelen. Als de klager wil, kan de deken hem helpen bij het op schrift stellen of verduidelijken van de klacht. Als de zaak in deze fase niet naar tevredenheid van partijen wordt opgelost, zendt de deken de klacht op verzoek van de klager door aan de bevoegde raad van discipline. De deken zendt de klacht door naar de raad als het griffierecht van €50 tijdig is betaald. De klager krijgt het griffierecht terug als de raad van discipline de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaart.