Navigation

Den Haag

Model.Value("altTekst")

Intro

De Raad van Discipline in het ressort Den Haag is het bij wet ingesteld tuchtrechtelijk college dat klachten in eerste aanleg behandelt over advocaten die kantoor houden in de arrondissementen Den Haag en Rotterdam.

Als u het antwoord op uw vraag niet vindt op de individuele pagina’s van een van de raden van discipline, kunt u het antwoord wellicht vinden op de algemene pagina’s van de vier raden van discipline.

Zittingsagenda Den Haag

maandag 05 augustus 2024
Rechtbank Den Haag, Den Haag
Details
voor de onderstaande zaken is de raad als volgt samengesteld:
Voorzitter:mr. S.M. Krans
Leden:mrs. M.G. van den Boogerd, M.P. de Klerk
Reserve-lid:
13.00 uur 24-190/DH/DH Klacht over polariserend handelen door de advocaat van de wederpartij in een familierechtelijk geschil.
13.50 uur 24-191/DH/DH Klacht over de kwaliteit van de dienstverlening en facturatie door de eigen advocaat in een civielrechtelijke procedure.
14.40 uur 24-170/DH/RO Klacht over de informatievoorziening en het niet informeren van het tijdstip van de zitting door de eigen advocaat.
15.30 uur 24-214/DH/DH Klacht over de kwaliteit van de dienstverlening van de eigen advocaat in een familierechtelijk geschil.
maandag 19 augustus 2024
Rechtbank Den Haag, Den Haag
Details
voor de onderstaande zaken is de raad als volgt samengesteld:
Voorzitter:mr. A.M. van Waesberghe
Leden:mrs. F.G.L. van Ardenne, N. de Boer
Reserve-lid:
13.00 uur 24-272/DH/RO Klacht over een advocaat in zijn hoedanigheid van mediator.
14.40 uur 24-101/DH/RO Klacht (kennelijk) niet ontvankelijk, ongegrond en/ of van onvoldoende gewicht.
15.10 uur 24-344/DH/RO Klacht over bijstand in een arbeidszaak. Het verwijt is onder meer dat verweerster geen rekening heeft gehouden met de wettelijke opzegtermijn.
maandag 26 augustus 2024
Rechtbank Den Haag, Den Haag
Details
voor de onderstaande zaken is de raad als volgt samengesteld:
Voorzitter:mr. H.C.A. de Groot
Leden:mrs. E.A.L. van Emden, W.R. Arema, W. Knoester, A.T. Bol
Reserve-lid:
13.00 uur 24-201/DH/RO/D Dekenbezwaar over de kantoororganisatie en het ontbreken van wil tot verbetering.
13.40 uur 24-204/DH/RO Klacht over het niet overmaken van derdengelden ondanks eerdere tuchtrechtelijke beslissingen.
14.30 uur 24-231/DH/DH Klacht over de eigen advocaat wegens onvoldoende inspanning om bewijs te verzamelen en het onttrekken aan de zaak.
15.20 uur 24-189/DH/DH Klacht over de vertrouwelijkheid van een advocaat in zijn hoedanigheid van curator.