Navigation

Contact

Model.Value("altTekst")

Contactgegevens persvoorlichting

Voor de persvoorlichting van de raden van discipline kunt u contact opnemen met mevrouw mr. A. van Oost via:

  • e-mail: persvoorlichting@radenvandiscipline.nl

  • telefoon: 088 - 20 53 725

Bij afwezigheid van de persvoorlichter kunt u voor vragen over een klachtzaak ook contact opnemen met de griffie van de raad die de zaak in behandeling heeft.