Raad van Discipline Amsterdam

De Raad van Discipline in het ressort Amsterdam is het bij wet ingesteld tuchtrechtelijk college dat klachten in eerste aanleg behandelt over advocaten die kantoor houden in de arrondissementen Noord-Holland en Amsterdam.

Als u het antwoord op uw vraag niet vindt op de individuele pagina’s van één van de raden van discipline, is het antwoord wellicht te vinden op de algemene pagina’s van de vier raden van discipline.

 

In verband met de Coronamaatregelen is de griffie alleen telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Op andere dagen of buiten genoemde tijden kunt u een bericht inspreken op de voicemail en bellen wij u zo snel mogelijk terug. E-mails worden iedere dag gelezen. Wij doen ons best uw e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden.