Raad van Discipline Amsterdam

De Raad van Discipline in het ressort Amsterdam is het bij wet ingesteld tuchtrechtelijk college dat klachten in eerste aanleg behandelt over advocaten die kantoor houden in de arrondissementen Noord-Holland en Amsterdam.

Als u het antwoord op uw vraag niet vindt op de individuele pagina’s van één van de raden van discipline, is het antwoord wellicht te vinden op de algemene pagina’s van de vier raden van discipline.