Gang van zaken

Wat gebeurt er nadat de klacht door de deken is doorgezonden naar de raad van discipline?

De griffie stuurt aan de klager en de verweerder een ontvangstbevestiging van de klacht.

Als de voorzitter niet schriftelijk een afwijzende beslissing heeft gegeven of de zaak heeft doorverwezen naar een andere instantie, wordt de klacht door een kamer van de raad op zitting behandeld. U ontvangt in eerste instantie van de griffie een voorlopige oproep met de zittingsdatum. Ruim vóór de zitting stuurt de griffie de definitieve oproep met het tijdstip van de zitting en de samenstelling van de raad.

De zitting is in beginsel openbaar. De mogelijkheid bestaat dat de zitting wordt bijgewoond door advocaat-stagiaires.

Op de zitting hoort u wanneer de uitspraak wordt verwacht. De uiterlijke uitspraakdatum is ongeveer zes weken na de zitting, maar vaak is de uitspraak al eerder gereed. De griffie stuurt u de uitspraak aangetekend toe (per e-mail).