Raad van Discipline Arnhem – Leeuwarden

De Raad van Discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden is het bij wet ingesteld tuchtrechtelijk college dat klachten in eerste aanleg behandelt over advocaten die kantoor houden in het arrondissement Noord-Nederland, Overijssel, Gelderland en Midden-Nederland.

Als u het antwoord op uw vraag niet vindt op de individuele pagina’s van een van de raden van discipline, is het antwoord wellicht te vinden op de algemene pagina’s van de vier raden van discipline. Tot 1 januari 2013 was er een raad van discipline in het toenmalige hofressort Arnhem en één in het toenmalige hofressort Leeuwarden.  Sedert 1 januari 2013 zijn beide ressorten samengevoegd tot één hofressort Arnhem-Leeuwarden met als wettelijke vestigingsplaats Arnhem.

De zittingen voor klachten afkomstig uit de arrondissementen Noord-Nederland en Overijssel worden in principe beurtelings in Zwolle en Groningen gehouden en wel in het gerechtsgebouw in die plaatsen. De zittingen voor klachten afkomstig uit de arrondissementen Gelderland en Midden-Nederland worden in principe gehouden in het Paleis van Justitie in Arnhem. Het is ter vrije keuze van de raad om de zittingslocatie te bepalen.