De griffie

Heeft u een praktische vraag over de raad van discipline? Dan kunt u terecht bij de griffie van de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden.

Griffie

Kamer H. 2.51
Postbus 1236
6801 BE Arnhem
Telefoon 088 – 205 37 26
E-mailadres griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl

Bereikbaarheid griffie:
De griffie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

In verband met de jaarvergadering op donderdag 14 oktober 2021 is de griffie telefonisch niet bereikbaar.

Doordat de griffie van de raad als gevolg van de coronamaatregelen regelmatig thuis werkt, kan de telefoon niet altijd worden opgenomen en wordt soms de voicemail aangezet. Indien u een bericht op de voicemail inspreekt, wordt u daarna zo snel als mogelijk teruggebeld. Excuses voor het ongemak.

 

Griffier:
Mw. mr. M.M. Goldhoorn

Plaatsvervangend griffier:
Dhr. mr. W.B. Kok

Zittingsgriffiers:
Mw. mr. J.M.G. Kuin-van den Akker
Mw. mr. W.E. Markus-Burger
Mw. mr. A.E.  van Oost
Mw. mr. A.M. van Rossum
Mw. mr. N.M. van Trijp

Griffiemedewerkers:
Mw. R. Boers-Osinga
Mw. A.T. Dries
Dhr. D. van Tongeren (tijdelijk)