De griffie

Heeft u een praktische vraag over de raad van discipline? Dan kunt u terecht bij de griffie van de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden.

Griffie

Kamer H. 2.51
Postbus 1236
6801 BE Arnhem
Telefoon 088 – 205 37 26
E-mailadres griffiearnhemleeuwarden@raadvandiscipline.nl

Bereikbaarheid griffie:
De griffie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 


Griffier:

Mw. mr. M.M. Goldhoorn

Plaatsvervangend griffier:
Dhr. mr. W.B. Kok

Zittingsgriffiers:
Mw. mr. W.E. Markus-Burger
Dhr. mr. H.P.J. Meijerink
Mw. mr. A.E. van Oost
Mw. mr. S.J. Velsink

Griffiemedewerkers:
Mw. R. Boers-Osinga
Mw. A.T. Dries