Gang van zaken

Wat gebeurt er nadat de klacht door de deken is doorgezonden naar de raad van discipline?

De griffie stuurt aan klager en verweerder een ontvangstbevestiging.

Als de voorzitter niet schriftelijk een afwijzende beslissing heeft gegeven of de zaak heeft doorverwezen naar een andere instantie, wordt de klacht door een kamer van de raad van discipline op zitting behandeld. Ongeveer 3 maanden van tevoren ontvangt u van de griffie een voorlopige oproep met de zittingsdatum. Ongeveer een maand vóór de zitting stuurt de griffie per post de definitieve oproep met tijdstip van de zitting en de samenstelling van de raad. Tot twee weken voor de behandeling ter zitting kunnen partijen nog stukken overleggen.

Op de zitting hoort u wanneer de uitspraak wordt verwacht. Dit is doorgaans ongeveer 2 maanden na de zitting. De griffie stuurt u de uitspraak aangetekend toe.