Nevenfuncties

voorzitter:

Mr. M.F.J.N. van Osch
Raadsheer, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

 • Lid Commissie Buitenland NVVR
 • Docent SSR
 • Lid Redactie Adviesraad Tijdschrift SDU
 • Waarnemer Namens I.A.J. ( Internationale Organisatie van Rechters) HCCH

Plaatsvervangende voorzitters:

Mw. Mr. A.R. Creutzberg
Senior rechter, rechtbank Midden-Nederland, sedert 1 januari 2013

 • Lid van Commissie van Beroep, Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Mr. A.H.M. Dölle
Senior rechter, rechtbank Noord-Nederland, sedert 1 januari 2013

 • Docent huurrecht Stichting Studiecentrum Rechtspleging

Mevr. Mr. F.P. Dresselhuys-Doeleman
Senior rechter, rechtbank Noord-Nederland, sedert 1 januari 2011

 • Plaatsvervangend voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg

Mevr. Mr. K.H.A. Heenk
Senior rechter, rechtbank Gelderland

 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
 • Voorzitter klachtencommissie verpleeginrichtingen Azora, Careaz, Markenheem, De Gouden Leeuw Groep en Marga Klompé

Mr. R.A. Steenbergen
Senior rechter, rechtbank Midden-Nederland

 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
 • Voorzitter klachtencommissie van het Haga Ziekenhuis te Den Haag
 • Voorzitter klachtencommissie NHG Praktijkaccreditatie B.V.

Mr. J.R. Veerman
Rechter, rechtbank Gelderland

 • Penningmeester Patiëntenvereniging Speekselklierkanker
 • Gastdocent beroepsopleiding advocatuur (CPO)

Mr. A.E. Zweers
Senior rechter, rechtbank Overijssel, sedert 1 april 2013

 • Bestuurslid Stichting Katholiek Geloven
 • Voorzitter in algemene dienst De Geschillencommissie Den Haag
 • Bestuurslid Theatergroep Bergweg

Leden advocaten

Mr. F.B.M. van Aanhold, advocaat te Zutphen

 • Lid van de commissie bestuursrecht van de orde van advocaten Gelderland
 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten
 • Lid van de Gelderse Business Club

Mevr. Mr. A.T. Bolt, advocaat te Arnhem

 • Hoofdredacteur Groene Serie, Schadevergoeding
 • Auteur Groene Serie, Schadevergoeding
 • Bestuurslid Vereniging voor Aansprakelijkheidsrecht (VASR)

Mevr. Mr. F.L.M. Broeders, advocaat te Utrecht

 • Bestuurslid van de Stichting TussenThuis te Utrecht

Mr. J.A. Holsbrink, advocaat te Enschede

 • Commissaris bij de Fundatie voor Hervormden te Tubbergen
 • Voorzitter college van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Enschede
 • Lid Groote Sociëteit Enschede

Mr. F.E.J. Janzing, advocaat te Wijchen

 • Secretaris van de Stichting Kunstencentrum De Stroming te Wijchen
 • Lid Nederlandse vereniging van strafrechtadvocaten (NVSA)
 • Lid Vereniging voor arbeidsrecht (VvA)

Mr. E.J.C. de Jong, advocaat te Utrecht

Mevr. Mr. M.L.C.M. van Kalmthout, advocaat te Enschede

 • Lid Raad van Commissarissen Rabobank Rijssen-Enter

Mr. P.J.F.M. de Kerf, advocaat te Nijmegen

 • 1996 – heden Voorzitter ronde Tafel 40+ club te Nijmegen
 • 2001 – heden Penningmeester Stichting De Witsenburg te Nijmegen
 • 2007 – heden Secretaris Congregatie St. Joannes de Deo te Nuenen
 • 2007 – heden Adviseur horecagelegenheid in Brabant
 • 2011 – heden Voorzitter Stichting Beheer Derdengelden VOS Advocatuur te Groesbeek
 • 2013 – heden Stichting Beheer Derdengelden Van den Assem Advocatuur te Nijmegen
 • 2014 – heden Secretaris Heilige Stefanusparochie Nijmegen

Mr. W.H. Kesler, advocaat te Almelo

Mr. A.H. Lanting, advocaat te Leeuwarden

Mr. K.F. Leenhouts, advocaat te Tiel

 • Bestuurslid van de Van Heumen de Sitterstichting in Tiel
 • Secretaris Stichting Variks Belang
 • Bestuurslid afdeling AVO van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP)
 • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland (VAARA)
 • Lid van de Nederlandse vereniging voor distributie-, franchise-, en agentuurrecht (DFA)

Mr. P.Th. Mantel, advocaat te Utrecht

 • Bestuurslid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland
 • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland
 • Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht

Mr. C.W.J. Okkerse, advocaat te Almere

 • Voorzitter van de Raad van Advies van Ymere Almere
 • Voorzitter Stichting Vrienden van ’t Hofje
 • Lid Raad van Commissarissen Coöperatieve Rabobank Almere
 • Secretaris Culturele Businessclub Agora
 • Voorzitter Stichting Lelystad Airport Moet Door
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stad & Natuur Almere

Mevr. Mr. E.M.G. Pouls, advocaat te Utrecht

 • Lid van de Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN)
 • Lid van de Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas)
 • Lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
 • Lid van de vakkamer civiel recht Beroepsopleiding Advocaten
 • Lid van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Mr. N.H.M. Poort, advocaat te Heerenveen

 • Lid van de commissie handelsrecht van de orde van advocaten in het Arrondissement Arnhem-Leeuwarden
 • Lid van de Raad van Toezicht van de besloten vennootschap kinderwoud B.V. te Heerenveen

Mr. L.A.M.J. Pütz, advocaat te Utrecht

 • Voorzitter VVE “De Beukehof” te Woerden
 • Plaatsvervangend lid van de Sectorcommissie afwijkende Ontslagvolgorde cao Kunsteducatie

Mevr. Mr. H.Q.N. Renon, advocaat te Assen

 • Lid van Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS)
 • Lid Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Mevr. Mr. P. Rijnsburger, advocaat te Leeuwarden

 • Zelfstandig arbeidsdeskundige

Mevr. Mr. M.J.J.M.  van Roosmalen, advocaat te Emmen

 • Lid van Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS)
 • Lid Vereniging Noordelijke Arbeidsrecht Advocaten (VNAA)
 • Penningmeester Stichting Natuurkunst Drenthe
 • Bestuurslid Commerciële Club Emmen
 • Bestuurslid VVE Stationade Emmen
 • Voorzitter Museum Thijnhof Coevorden

Mevr. Mr. S.H.G. Swennen, advocaat te Schalkhaar

 • Vicepresident van de Lionsclub Deventer IJsselvallei

Mr. H.H. Tan, advocaat te Utrecht

 • Vice-Chair Conferences van de Insolventy Section van de International Bar Association

Mr. B.E.J.M. Tomlow, advocaat te Utrecht

 • Voorzitter Diagnostisch Centrum te Tilburg
 • Bestuurslid Huisartsendienst Nederland te Amersfoort
 • Bestuurslid Stichting Louis Hartlooper Complex te Utrecht

Mevr. Mr. M. Tijseling, advocaat te Utrecht

 • Voorzitter Klachtencommissie Stichting Santé Partners
 • Bestuurslid Stichting Vfas Regio Midden Nederland
 • Voorzitter/bestuurslid Stichting TussenThuis te Utrecht
 • Lid van Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS)
 • Lid Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
 • Lid Nederlandse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten

Mr. M.W. Veldhuijsen, advocaat te Bussum

 • Bestuurslid M.C. Escher Foundation
 • Bestuurslid Stichting Beroepsopleiding Advocaten
 • Docent vaardigheden en ethiek Beroepsopleiding Advocaten
 • Docent ethiek Bestuursacademie

Mr. P.P. Verdoorn, advocaat te Apeldoorn

 • Lid van de Commissie Strafrecht in het arrondissement Zutphen

Mr. H.J. Voors, advocaat te Zwolle

 • Bestuurder van opleidingsinstituut De Blauwvinger Academie
 • Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)

Mr. E.H. de Vries, advocaat te Wolvega

 • Bestuurslid Stichting Bedrijvenverzamelgebouw Weststellingwerf
 • Voorzitter Stichting Dorpshuis De Hoeve
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Bibliotheek Zuidoost Fryslãn
 • Lid Raad van Toezicht Eduzon
 • Voorzitter Stichting 4 x 4 Trial Wolvega (Fondsenwerving)

Mr. S.J. de Vries, advocaat te Zwolle

 • Lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)

Mevr. Mr. A.M. Weersink, advocaat te Nijmegen

 • Lid Raad van Commissarissen Rabobank Graafschap
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Perspekt te Utrecht
 • Lid van de Lionsclub Duiven

Mevr. Mr. E.A.C. van de Wiel, advocaat te Groningen

 • Lid van het bestuur van de Stichting Random Collision
 • Lid van bestuur Stichting Beroepsopleiding Advocatuur
 • Raad van toezicht Stichting Werken Metzorg

Mr. P.S. van Zandbergen, advocaat te Drachten

 • Lid Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
 • Lid Vereniging Noordelijke Arbeidsrecht Advocaten (VNAA)

Mevr. Mr. A.S.M. Zweerman-OudeBreuil, advocaat te Hengelo

 • Lid van Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS)
 • Lid Mediatorsfederatie Nederland (MfN)