Nevenfuncties

Voorzitter:

Mr. J.U.M. van der Werff
Raadsheer, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

 • Bestuurder v/h De Weduwe Tamminga B.V.,
 • Bestuurder vennootschap Van der Werff Zutphen B.V.

Plaatsvervangende voorzitters:

Mr. dr. P.F.A. Bierbooms
Senior rechter, rechtbank Gelderland

Mw. Mr. A.R. Creutzberg
Senior rechter, rechtbank Midden-Nederland, sedert 1 januari 2013

 • Lid van Commissie van Beroep, Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Mr. A.H.M. Dölle
Senior rechter, rechtbank Noord-Nederland, sedert 1 januari 2013

 • Docent huurrecht Stichting Studiecentrum Rechtspleging

Mw. Mr. M.H. van der Lecq
Rechter, rechtbank Overijssel

 • Plaatsvervangend lid – jurist Adviescollege levenslanggestraften,
 • Lid commissie van toezicht P.I. De Karelskamp in Almelo

Mr. M.F.J.N. van Osch
Raadsheer, gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

 • Lid Commissie Buitenland NVVR
 • Docent SSR
 • Lid Redactie Adviesraad Tijdschrift SDU
 • Waarnemer Namens I.A.J. ( Internationale Organisatie van Rechters) HCCH

Mr. O.P. van Tricht
Rechter, rechtbank Midden-Nederland

 • Docent op gebied van aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Studiecentrum Kerckebosch

Mr. J.R. Veerman
Rechter, rechtbank Gelderland

 • Penningmeester Patiëntenvereniging Speekselklierkanker
 • Gastdocent beroepsopleiding advocatuur (CPO)

Leden advocaten:

Mr. F.B.M. van Aanhold, advocaat te Zutphen

 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten
 • Lid van de Gelderse Business Club

Mevr. Mr. S.M. Bosch-Koopmans, advocaat te Denekamp

 • Lid van de Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS)
 • Lid van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Mr. N.A. Heidanus, advocaat te Groningen

 • Lid van de Vereniging van TBS-Advocaten
 • Lid van Lutje P.J.G.

Mr. A.C.H. Jansen, advocaat te Wijchen

 • Lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
 • Lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht
 • Lid van het Nijmeegs Juridisch Genootschap
 • Lid van de Werkgroep Artsen en Advocaten (WAA)
 • Lid van de Werkgroep LSA-advocaten regio Arnhem-Nijmegen
 • Voorzitter van de Klachtonderzoekscommissie van het Slingeland Ziekenhuis
  en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Mr. F.E.J. Janzing, advocaat te Wijchen

 • Secretaris van de Stichting Kunstencentrum De Stroming te Wijchen
 • Lid van de Nederlandse vereniging van strafrechtadvocaten (NVSA)
 • Lid van de Vereniging voor arbeidsrecht (VvA)

Mr. E.J.C. de Jong, advocaat te Utrecht

 • Lid-jurist/secretaris van het College van Beroep van het Nederlands Register voor Osteopathie(NRO)
 • Lid van de Commissie van Toezicht / klachtencommissie van de Van der Hoevenkliniek te Utrecht
 • Lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht

Mr. T.F. de Jong, advocaat te Groningen

 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht

Mr. P.J.F.M. de Kerf, advocaat te Nijmegen

 • 1996 – heden Voorzitter van de ronde Tafel 40+ club te Nijmegen
 • 2001 – heden Penningmeester van de Stichting De Witsenburg te Nijmegen
 • 2007 – heden Secretaris van de Congregatie St. Joannes de Deo te Nuenen
 • 2007 – heden Adviseur van de horecagelegenheid in Brabant
 • 2011 – heden Voorzitter van de Stichting Beheer Derdengelden VOS Advocatuur te Groesbeek
 • 2013 – heden Stichting Beheer Derdengelden Van den Assem Advocatuur te Nijmegen
 • 2014 – heden Secretaris van de Heilige Stefanusparochie Nijmegen

Mr. W. Korteweg, advocaat te Arnhem

 • Lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)
 • Voorzitter van het bestuur van Dullertsstichting te Arnhem
 • Secretaris van het bestuur van Stichting Vrienden Kamermuziek Arnhem te Arnhem

Mevr. Mr. J.J.W. Lamme, advocaat te Weesp

 • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
 • Lid van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten (VbA)

Mr. K.F. Leenhouts, advocaat te Tiel

 • Bestuurslid van de Van Heumen de Sitterstichting in Tiel
 • Secretaris van de Stichting Variks Belang
 • Bestuurslid afdeling AVO van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP)
 • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland (VAARA)
 • Lid van de Nederlandse vereniging voor distributie-, franchise-, en agentuurrecht (DFA)

Mr. P.Th. Mantel, advocaat te Utrecht

 • Bestuurslid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland
 • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland
 • Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht

Mevr. Mr. Y.M. Nijhuis, advocaat te Enschede

 • Docent gezondheidsrecht Medilex/Academie voor gezondheidsrecht
 • Gastdocent Gezondheidsrecht Universiteit Twente
 • Lid van de Raad van toezicht Stichting Ariens Zorgpalet
 • Lid-jurist van de Medisch Ethische toetsingscommissie Twente
 • Lid van het bestuur van de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA)

Mr. C.W.J. Okkerse, advocaat te Almere

 • Voorzitter van de Raad van Advies van Ymere Almere
 • Voorzitter van de Stichting Vrienden van ’t Hofje
 • Lid van de Raad van Commissarissen Coöperatieve Rabobank Almere
 • Secretaris van de Culturele Businessclub Agora
 • Voorzitter van de Stichting Lelystad Airport Moet Door
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht Stad & Natuur Almere

Mevr. Mr. G.N. Paanakker, advocaat te Groningen

 • Lid en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van de Stichting Werkpro Groningen
 • Lid van het Algemeen Bestuur Noorderlink

Mevr. Mr. C.A.Th. Philipsen, advocaat te Utrecht

 • Lid van Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS)
 • Lid van de Commissie Toetsing Inschrijfvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand

Mevr. Mr. M.H. Pluymen, advocaat te Deventer

 • Lid van de Raad van Commissarissen OWM Achterhoek U.A.
 • Lid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap
 • Redactiemedewerker Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht
 • Docent Leergang verzekeringsrecht Eggens instituut UvA

Mevr. Mr. E.M.G. Pouls, advocaat te Utrecht

 • Lid van de Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN)
 • Lid van de Vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas)
 • Lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
 • Lid van de vakkamer civiel recht Beroepsopleiding Advocaten
 • Lid van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Mevr. Mr. H.Q.N. Renon, advocaat te Assen

 • Lid van Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS)
 • Lid van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
 • Lid van de Stichting Bijzondere Curator Nederland

Mevr. Mr. P. Rijnsburger, advocaat te Leeuwarden

 • Zelfstandig arbeidsdeskundige

Mevr. Mr. M.J.J.M.  van Roosmalen, advocaat te Emmen

 • Lid van de Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS)
 • Lid van de Vereniging Noordelijke Arbeidsrecht Advocaten (VNAA)
 • Penningmeester van de Stichting Natuurkunst Drenthe
 • Bestuurslid van de Commerciële Club Emmen
 • Bestuurslid van de VVE Stationade Emmen
 • Voorzitter van de Museum Thijnhof Coevorden

Mr. H.K. Scholtens, advocaat te Emmeloord

 • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland (VAARA)
 • Rechter-plaatsvervanger sector Civiel rechtbank Noord-Nederland
 • Verschillende bestuursfuncties bij verenigingen en stichtingen in Emmeloord

Mevr. Mr. S.H.G. Swennen, advocaat te Schalkhaar

 • Vicepresident van de Lionsclub Deventer IJsselvallei

Mevr. Mr. M. Tijseling, advocaat te Utrecht

 • Voorzitter van de Klachtencommissie Stichting Santé Partners
 • Bestuurslid van de Stichting Vfas Regio Midden Nederland
 • Voorzitter/bestuurslid van de Stichting TussenThuis te Utrecht
 • Lid van Vereniging voor Familie- en Erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS)
 • Lid van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
 • Lid van de Nederlandse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten

Mr. M.W. Veldhuijsen, advocaat te Bussum

 • Bestuurslid van de M.C. Escher Foundation
 • Bestuurslid van de Stichting Beroepsopleiding Advocaten
 • Docent vaardigheden en ethiek Beroepsopleiding Advocaten
 • Docent ethiek Bestuursacademie

Mr. H.J. Voors, advocaat te Zwolle

 • Bestuurder van opleidingsinstituut De Blauwvinger Academie
 • Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)

Mr. E.H. de Vries, advocaat te Wolvega

 • Bestuurslid van de Stichting Bedrijvenverzamelgebouw Weststellingwerf
 • Voorzitter van de Stichting Dorpshuis De Hoeve
 • Lid van de Raad van Toezicht Stichting Bibliotheek Zuidoost Fryslãn
 • Lid van de Raad van Toezicht Eduzon
 • Voorzitter van de Stichting 4 x 4 Trial Wolvega (Fondsenwerving)

Mr. S.J. de Vries, advocaat te Zwolle

 • Lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD)