Raad van Discipline Den Haag

De Raad van Discipline in het ressort Den Haag is het bij wet ingesteld tuchtrechtelijk college dat klachten in eerste aanleg behandelt over advocaten die kantoor houden in de arrondissementen Rotterdam en Den Haag.

Als u het antwoord op uw vraag niet vindt op de individuele pagina’s van een van de raden van discipline, is het antwoord wellicht te vinden op de algemene pagina’s van de vier raden van discipline.