Gang van zaken

Wat gebeurt er nadat de klacht door de deken is doorgezonden naar de raad van discipline?

De griffie stuurt aan klager en verweerder een ontvangstbevestiging.

Als de voorzitter niet schriftelijk een afwijzende beslissing heeft gegeven of de zaak heeft doorverwezen naar een andere instantie, wordt de klacht door een kamer van de raad van discipline op zitting behandeld. Ongeveer 6 weken van tevoren ontvangt u van de griffie een oproep met de zittingsdatum en het tijdstip waarop de zitting plaats zal vinden.

Op de zitting hoort u wanneer de uitspraak wordt gedaan. Dit is doorgaans ongeveer 6 weken na de zitting. De griffie stuurt u de uitspraak aangetekend toe.