Gang van zaken

Wat gebeurt er nadat de klacht door de deken is doorgezonden naar de raad van discipline?

De griffie stuurt aan klager en verweerder een ontvangstbevestiging.

Als de voorzitter niet schriftelijk een afwijzende beslissing heeft gegeven of de zaak heeft doorverwezen naar een andere instantie, wordt de klacht door een kamer van de raad van discipline op zitting behandeld. Ongeveer 6 weken van tevoren ontvangt u van de griffie een voorlopige oproep met de zittingsdatum. Ongeveer 2 weken vóór de zitting stuurt de griffie de definitieve oproep met het tijdstip van de zitting en de samenstelling van de raad.

Op de zitting hoort u wanneer de uitspraak wordt gedaan. Dit is doorgaans ongeveer 2 maanden na de zitting. De griffie stuurt u de uitspraak aangetekend en per gewone post toe.