Raad van Discipline ‘s-Hertogenbosch

De Raad van Discipline in het ressort ’s-Hertogenbosch is het bij wet ingesteld tuchtrechtelijk college dat klachten in eerste aanleg behandelt over advocaten die ingeschreven zijn bij de rechtbanken Oost-Brabant, Zeeland-West-Brabant en Limburg.

Als u het antwoord op uw vraag niet vindt op de individuele pagina’s van een van de raden van discipline, is het antwoord wellicht te vinden op de algemene pagina’s van de vier raden van discipline.