Raad van Discipline ‘s-Hertogenbosch

Als u het antwoord op uw vraag niet vindt op de individuele pagina’s van een van de raden van discipline, is het antwoord wellicht te vinden op de algemene pagina’s van de vier raden van discipline.

De raad van discipline en het coronavirus

Alle zittingen gaan in principe door. Het is belangrijk dat u naar een zitting komt als u daarvoor uitgenodigd bent. De huidige maatregelen als gevolg van het Covid-19 virus staan reisbewegingen in verband met het bijwonen van een zitting van de raad van discipline niet in de weg. Het gerechtsgebouw waar de zitting plaatsvindt is conform de geldende Covid-19 richtlijnen aangepast. De vereiste onderlinge afstand van 1,5 meter wordt gewaarborgd.

U bent verplicht in de publieke ruimten van de rechtbank een mondkapje te dragen. Neem een eigen mondkapje mee. In de zittingszalen hoeft u als u zit geen mondkapje te dragen. Kom niet vroeger dan 15 minuten van te voren naar het gerechtsgebouw en verlaat na uw zitting zo snel mogelijk het gebouw.