De griffie

Raad van discipline 's-Hertogenbosch

Griffie en correspondentieadres

Postbus 1190
4801 BD Breda
Telefoonnummer : 088-2053773

Email : griffieshertogenbosch@raadvandiscipline.nl

Griffie open van 9.00 tot 17.00 uur
woensdag gesloten

De raad houdt zitting in het gerechtsgebouw te Breda.

Stationslaan 10
4815 GW Breda
Telefoonnummer Rechtbank Zeeland-West-Brabant : 088 361 6000


Griffier:
Mw. mr Th.H.G. Huber- van de Langenberg

Plv. Griffier:
mr. M.A.A. Traousis

Zittingsgriffier:
Mw. mr C.M. van den Reek

Griffiemedewerkers:
Mw. M.C.J.C. van Dort-Leijten
Mw. T.R. van Gorkum