De griffie

Raad van discipline 's-Hertogenbosch

Griffie en correspondentieadres

Postbus 1190
4801 BD Breda
Telefoonnummer : 088-2053773

Fax 088-2053737

Email : griffieshertogenbosch@raadvandiscipline.nl

Griffie open van 9.00 tot 17.00 uur
woensdag gesloten

 

De raad houdt zitting in het Gerechtsgebouw te Breda

Stationslaan 10
4815 GW Breda
Telefoonnummer Rechtbank Zeeland-West-Brabant : 088 361 6000

 

Griffier:
Mw. mr. I.J.M. Huysmans – van Opstal

Plaatsvervangend  griffier:
Mw. mr Th.H.G. van de Langenberg