De griffie

De griffie

Gebouw de Brug, kamer BRB 3.24
Postbus 76334
1070 EH Amsterdam
Telefoon: 088-2053720
Fax: 088-2053702

E-mail: griffieamsterdam@raadvandiscipline.nl

De griffie is bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur
woensdag gesloten

 

Griffier:
mw. mr. S. el Bouazzati-van Excel

Plaatsvervangend griffier:
mw. mr. I.R. van der Veen

Zittingsgriffiers:
mw. mr. N. Damen
mw. mr. C.C. Horrevorts
mw. mr. A.E. van Oost
mw. mr. G. Panday