Nevenfuncties

Voorzitter

mw. mr. Q.R.M. Falger
senior rechter rechtbank Amsterdam (zie: rechtspraak.nl)

Plaatsvervangende voorzitters

mw. mr. J.H. Dubois
senior rechter rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem (zie: rechtspraak.nl)

mw. mr. C. Kraak
rechter rechtbank Amsterdam (zie: rechtspraak.nl)

mr. E.J. van der Molen
senior rechter rechtbank Amsterdam (zie: rechtspraak.nl)

mw. mr. M.V. Ulrici

senior rechter rechtbank Amsterdam (zie: rechtspraak.nl)

mw. mr. P.M. Wamsteker
rechter rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem (zie: rechtspraak.nl)

Leden

mr. A.Ch.H. Franken (per 1/4/2021)

advocaat te Amsterdam

mr. D. Horeman (per 1/5/2019)
advocaat te Amsterdam

mr. P. van Lingen (per 1/7/2011)
advocaat te Alkmaar

 • Voorzitter bezwaarschriften/klachtencommissie van het Openbaar Voortgezet Onderwijs Alkmaar

mr. R. Lonterman (per 1/7/2011)
advocaat te Amsterdam

 •  Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

mr. C.C. Oberman (per 1/7/2015)
advocaat te Amsterdam

 • Bestuurslid van de European Employment Lawyers Association (EELA);
 • Redacteur van het Advocatenblad;
 • Bestuurslid van Stichting Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum

mr. H.B. de Regt (per 25/6/2003)
advocaat te Alkmaar

 • Voorzitter bestuur “8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet”
 • Lid van de Raad van Commissarissen van de Stichting Van Alckmaer voor wonen
 • Lid van het College van Beroep en Tuchtzaken van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching

mr. C. Wiggers (per 1/7/2013)
advocaat te Amsterdam

 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Noord-Holland (vanaf 2016)
 • Stichting algemeen bijzonder onderwijs Heemstede, voorzitter (vanaf 2015)

Plaatsvervangende leden

mw. mr. S. van Andel (per 1/5/2014)
advocaat te Amsterdam

 • Vice-voorzitter college van tuchtzaken LVSC

mw. mr. M. Bootsma (per 1/7/2020)
advocaat te Haarlem

 • Lid van de adviescommissie van NexT Haarlem ( scheidingshotel)
 • Regiocoördinator van de vFAS, de specialisatie vereniging familie- en erfrecht

mr. A. de Groot (1/1/2006)
advocaat te Alkmaar

 • Secretaris en penningmeester van de Stichting Vastgoed Rapportage
 • Voorzitter van Alkmaars Bolwerk (vanaf 8 mei 2017)
 • Bestuurslid van de stichting Ondernemend Alkmaar (vanaf 1 januari 2019)

mr. G. Kaaij (per 1/7/2011)
advocaat te Heerhugowaard

 • Docent beroepsethiek aan de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten

mr. H.C.M.J. Karskens (15/9/2001)
advocaat te Amsterdam

 • Secretaris Stichting de Tichel alsmede Stichting Phoenix te Amsterdam
 • Docent gedragsrecht aan de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten

mr. M.W. Schüller (1/1/2008)
advocaat te Hoofddorp

mr. K. Straathof (1/1/2014)
advocaat te Alkmaar

 • Bestuurslid Stichting Huisvesting Ouderen op Humanistische Grondslag