Nevenfuncties

Voorzitter

mw. mr. Q.R.M. Falger
senior rechter rechtbank Amsterdam (zie: rechtspraak.nl)

Plaatsvervangende voorzitters

mw. mr. J.H. Dubois
senior rechter rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem (zie: rechtspraak.nl)

mw. mr. C. Kraak
rechter rechtbank Amsterdam (zie: rechtspraak.nl)

mr. E.J. van der Molen
senior rechter rechtbank Amsterdam (zie: rechtspraak.nl)

mw. mr. M.V. Ulrici

senior rechter rechtbank Amsterdam (zie: rechtspraak.nl)

mw. mr. P.M. Wamsteker
rechter rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem (zie: rechtspraak.nl)

Leden

mr. F.J.J. Baars (per 1/5/2021)
advocaat te Alkmaar

 • Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten
 • Verbonden aan Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
 • Lid van de Mediatorsvereniging Nederland (NMv)
 • Lid van de Nederlandse Vereniging van Huurrechtadvocaten (VHA)
 • Lid van de Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (VpAN)
 • Docent Mediationopleiding (thans bij Medling)
 • Bestuurder Mediationhuis Alkmaar
 • Geregistreerd gespreksleider

mr. A.Ch.H. Franken (per 1/4/2021)
advocaat te Amsterdam

 • Docent verzekeringsrecht, Universiteit Leiden
 • Hoofddocent Grotius: Onderneming & Aansprakelijkheid
 • Redactie AV&S
 • Redactie Bedrijfsjuridische berichten
 • Bestuurslid Vereniging voor Verzekeringswetenschap
 • Bestuurslid Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht
 • Penningmeester (ANBI) Stichting Medemens
 • Vicevoorzitter St. Ursula parochie Delft

mw. mr. K.C. van Hoogmoed (per 1/7/2021)
advocaat te Haarlem

 • Lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)
 • Lid van de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA)

mr. D. Horeman (per 1/5/2019)
advocaat te Amsterdam

mr. P. van Lingen (per 1/7/2011)
advocaat te Alkmaar

 • Voorzitter bezwaarschriften/klachtencommissie van het Openbaar Voortgezet Onderwijs Alkmaar

mr. R. Lonterman (per 1/7/2011)
advocaat te Amsterdam

 •  Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

mr. C.C. Oberman (per 1/7/2015)
advocaat te Amsterdam

 • Bestuurslid van de European Employment Lawyers Association (EELA);
 • Redacteur van het Advocatenblad;
 • Bestuurslid van Stichting Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum

mr. H.B. de Regt (per 25/6/2003)
advocaat te Alkmaar

 • Voorzitter bestuur “8 October Vereeniging Alkmaar Ontzet”
 • Lid van de Raad van Commissarissen van de Stichting Van Alckmaer voor wonen
 • Lid van het College van Beroep en Tuchtzaken van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching

Plaatsvervangende leden

mw. mr. S. van Andel (per 1/5/2014)
advocaat te Amsterdam

 • Vice-voorzitter college van tuchtzaken LVSC

mw. mr. M. Bootsma (per 1/7/2020)
advocaat te Haarlem

 • Lid van de adviescommissie van NexT Haarlem ( scheidingshotel)
 • Regiocoördinator van de vFAS, de specialisatie vereniging familie- en erfrecht

mr. A. de Groot (1/1/2006)
advocaat te Alkmaar

 • Secretaris en penningmeester van de Stichting Vastgoed Rapportage
 • Voorzitter van Alkmaars Bolwerk (vanaf 8 mei 2017)
 • Bestuurslid van de stichting Ondernemend Alkmaar (vanaf 1 januari 2019)

mw. mr. C.C. Horrevorts (1/7/2021)
advocaat te Amsterdam

 • Postdoctorale opleiding Aansprakelijkheid & Onderneming, Grotius Academie
 • Secretaris Centrale Raad van Toezicht van de NVM
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
 • Lid Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht
 • Lid Vereniging voor Corporate Litigation
 • Lid Vereniging voor Gezondheidsrecht

mr. G. Kaaij (per 1/7/2011)
advocaat te Heerhugowaard

 • Docent beroepsethiek aan de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten

mw. mr. I.J. de Laat (1/7/2021)
advocaat te Amsterdam

 • Redactielid van het tijdschrift ArbeidsRecht
 • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Lid van de European Employment Lawyers Association (EELA)
 • Bestuurslid van de ‘Diversity and Equality Law Committee’ van de International Bar Association
 • Bestuurslid van het Amsterdams Kleinkunst Festival

mr. M.W. Schüller (1/1/2008)
advocaat te Hoofddorp

mr. K. Straathof (1/1/2014)
advocaat te Alkmaar

 • Bestuurslid Stichting Huisvesting Ouderen op Humanistische Grondslag