Zittingen / locatie/ agenda

Zittingen vinden doorgaans 3 à 4 keer per maand plaats op maandagmiddag of vrijdagochtend

Overzicht geplande zittingsdata

Mei 2024

vrijdagochtend 24 mei 2024

9.30 uur – 24-153/A/A – klacht over de dienstverlening van de eigen (voormalig) advocaat in een huurrechtzaak (in hoger beroep)

10.10 uur – 24-117/A/NH – klacht over de advocaat van de wederpartij in een huurrechtzaak. Klager verwijt verweerster hem te hebben gechanteerd en zich schuldig te hebben gemaakt aan smaad en laster

11.10 uur – 24-124/A/A – klacht over de kwaliteit dienstverlening van de eigen advocaat in een arbeidsrechtelijk geschil. De klacht ziet onder meer op het door verweerder niet informeren van klager over de afhandeling van zijn zaak en op het niet retourneren van documenten

11.50 uur – 23-825/A/A – klacht over de advocaat van de wederpartij in een familierechtzaak. De klacht ziet onder meer op het door verweerster schenden van de privacy van klaagster en op het verdraaien van feiten

maandagmiddag 27 mei 2024

13.30 uur – 24-181/A/A/D – dekenbezwaar – achter gesloten deuren

14.30 uur – 24-182/A/A/D – dekenbezwaar – achter gesloten deuren

15.50 uur – 24-188/A/NH – klacht over advocaat wederpartij in een familierechtzaak. Klager verwijt verweerster (als advocaat van de ex-echtgenote) klachtwaardig te hebben gehandeld door de echtscheidingsbeschikking niet in te schrijven in het register van de burgerlijke stand en door een onacceptabel schikkingsvoorstel erdoorheen te drukken.

16.30 uur – 24-194/A/A – klacht over de kwaliteit van dienstverlening van de eigen advocaat. Klager verwijt verweerster dat zij zijn belangen als benadeelde partij in een strafzaak niet goed heeft behartigd en geweigerd heeft het dossier af te geven voor een second opinion.  

Juni 2024

maandagmiddag 3 juni 2024

13.30 uur – 23-905/A/A – klacht tegen de advocaat van de wederpartij. Verweerder wordt onder meer verweten feitelijke onjuistheden te hebben geponeerd en zich grievend over klager te hebben uitgelaten

14.20 uur – 24-122/A/NH – klacht over de kwaliteit van dienstverlening van de eigen advocaat. Verweerder wordt onder meer verweten niet klantgericht te zijn en over onvoldoende juridische kennis te beschikken

15.20 uur – 24-174/A/NHklacht tegen de advocaat van de wederpartij. Het verwijt ziet onder andere op een schending van gedragsregel 21

16.00 uur – 24-102/A/A verzetzaak

16.20 uur – 24-075/A/Averzetzaak

vrijdagochtend 14 juni 2024

9.30 uur – 23-564/A/A klacht over de advocaat van de wederpartij in een familierechtzaak;  verweerster wordt onder meer verweten zich onnodig grievend te hebben uitgelaten over klager en kansloze vorderingen in te stellen

10.20 uur – 24-147/A/NH – klacht over de advocaat van de wederpartij in een geschil over de afwikkeling van een nalatenschap; grievende uitlatingen, opzettelijk vertragen afwikkeling nalatenschap

11.20 uur – 24-131/A/A klacht over de advocaat van de wederpartij – verwijt betreft het innemen van stellingen in strijd met de waarheid (gedragsregel 8)

12.00 uur – 24-132/A/A – klacht over de advocaat van de wederpartij – verwijt betreft het innemen van stellingen in strijd met de waarheid (gedragsregel 8)

 

Zittingslocatie:

De Raad van Discipline in het ressort Amsterdam houdt zitting op de volgende locatie:

Rechtbank Amsterdam
Gebouw Nieuw Parnas
Parnassusweg 280
1076 AV Amsterdam
Telefoonnummer: 088 – 361 70 00
Plan uw route (google.nl)

Informatie over bijwonen zitting in kader beroepsopleiding advocatuur:

Stagiaires die in het kader van de beroepsopleiding een zitting van de raad van discipline of het Hof van Discipline willen bijwonen, dienen zich in te schrijven op de DLO (digitale leeromgeving), waar ook informatie over onder andere de zittingsdata te vinden is.

Eventuele nadere informatie is te verkrijgen bij mevrouw C. van Treuren, opleidingscoördinator beroepsopleiding advocaten:

claudia.vantreuren@beroepsopleidingadvocaten.nl / 088 0595700

Routebeschrijving Rechtbank Amsterdam, gebouw Parnas:

Eigen vervoer

Gebouw Nieuw Parnas
Parnassusweg 280
1076 AV Amsterdam

U kunt de route vinden via google maps  (https://goo.gl/maps/VZ1UWh4qnKrff6L69)

Parkeren bij gebouw Nieuw Parnas

De parkeergelegenheid op de Zuidas en bij de rechtbank is beperkt. Bezoekers kunnen op straat parkeren (betaald parkeren). Hier zijn in de nieuwe openbare inrichting 50 parkeerplekken en 4 mindervalide parkeerplekken gerealiseerd. Daarnaast zijn er diverse openbare parkeergarages in de buurt. Ook in de Fred. Roeskestraat zijn nog openbare parkeerplaatsen beschikbaar.

Looproute vanaf station Amsterdam Zuid (5 minuten):

  • Verlaat het station in de richting van het Zuidplein, u houdt daarbij de metro/trampoortjes aan uw rechterhand. Volg het voetgangerstracé (het WTC ligt aan uw rechterhand).
  •  Loop onder het viaduct (met fietsstalling) door en ga linksaf.
  • Loop rechtdoor totdat u een viaduct tegenkomt. Loop onder het viaduct door.
  • U staat dan voor het gerechtsgebouw, u loopt naar links en ziet de rechtbank aan uw rechterhand.