De griffie

Griffie (dit is niet de zittingslocatie)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag
Postadres: Postbus 85491, 2508 CD Den Haag
Telefoon: 088-2053770
Fax: 088-2053707
e-mailadres: griffiedenhaag@raadvandiscipline.nl

De griffie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Wenst u stukken in te dienen, dan ontvangt de griffie de stukken graag (tijdig) per post of per e-mail.

Op dinsdag 27 september 2022 en op dinsdag 4 oktober 2022 is de griffie niet telefonisch bereikbaar.
Op alle vrijdagen in september 2022 is de griffie vanaf 14.30 uur niet telefonisch bereikbaar.
Vanaf  1 september 2022 t/m 9 februari 2023 is de griffie op donderdagen niet telefonisch bereikbaar en slechts beperkt bereikbaar per e-mail.

Griffier:
mw. mr. A. Tijs

Plaatsvervangend griffier:
mw. mr. C.M. van de Kamp

Zittingsgriffier:
mw. mr. M.M.C. van der Sanden