De griffie

Griffie (dit is niet de zittingslocatie)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag
Postadres: Postbus 85491, 2508 CD Den Haag
Telefoon: 088-2053770
Fax: 088-2053707
e-mailadres: griffiedenhaag@raadvandiscipline.nl

De griffie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Wenst u stukken in te dienen, dan ontvangt de griffie de stukken graag (tijdig) per post of per e-mail.

Op  woensdag 28 juli 2021  is de griffie niet telefonisch bereikbaar.
Op  donderdag 29 juli 2021  is de griffie tot 12.30 uur telefonisch bereikbaar.
Op  vrijdag 31 juli 2021  is de griffie niet telefonisch bereikbaar.

Griffier:
mw. mr. A. Tijs

Plaatsvervangend griffier:
mw. mr. C.M. van de Kamp

Zittingsgriffier:
mw. mr. M.M.C. van der Sanden