De griffie

Griffie (dit is niet de zittingslocatie)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag
Postadres: Postbus 85491, 2508 CD Den Haag

Telefoon: 088 – 20 53 770
E-mail: griffiedenhaag@raadvandiscipline.nl

De griffie is open van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Wenst u stukken in te dienen, dan ontvangt de griffie de stukken graag (tijdig) per post of per e-mail.

Op woensdag 5 juni 2024 is de griffie vanaf 12.00 uur gesloten
Op woensdag 12 juni 2024 is de griffie vanaf 12.00 uur gesloten
Op woensdag 19 juni 2024 is de griffie vanaf 12.00 uur gesloten
Op woensdag 26 juni 2024 is de griffie vanaf 12.00 uur gesloten

Mocht u telefonisch geen gehoor krijgen, dan kunt u een voicemailbericht inspreken of een e-mailbericht sturen naar griffiedenhaag@raadvandiscipline.nl. De griffie van de raad neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Griffier:
mw. mr. C.M. van de Kamp

Plaatsvervangend griffier:
mr. M.A.A. Traousis

Zittingsgriffier:
mw. mr. M.M.C. van der Sanden