De griffie

Griffie (dit is niet de zittingslocatie)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag
Postadres: Postbus 85491, 2508 CD Den Haag
Telefoon: 088-2053770
Fax: 088-2053707
e-mailadres: griffiedenhaag@raadvandiscipline.nl

De griffie is open van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Wenst u stukken in te dienen, dan ontvangt de griffie de stukken graag (tijdig) per post of per e-mail.

Mocht u telefonisch geen gehoor krijgen, dan kunt u een voicemailbericht inspreken of een e-mailbericht sturen naar griffiedenhaag@raadvandiscipline.nl. De griffie van de raad neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Griffier:
mw. mr. C.M. van de Kamp

Plaatsvervangend griffier:
mr. M.A.A. Traousis

Zittingsgriffier:
mw. mr. M.M.C. van der Sanden