Nevenfuncties

Voorzitter

mr. S.M. Krans
rechter Rechtbank Den Haag

 • Voor de nevenfuncties klikt u hier

Plaatsvervangende voorzitters

mw. mr. H.C.A. de Groot
rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

 • Voor de nevenfuncties klikt u hier

mw. mr. A. van Luijck
rechter Rechtbank Rotterdam

 • Voor de nevenfuncties klikt u hier

mw. mr. A.E.A.M. van Waesberghe
senior raadsheer Gerechtshof Den Haag

 • Voor de nevenfuncties klikt u hier

Leden

mw. mr. W.R. Arema
advocaat en bijzondere curator te Rotterdam

 • Penningmeester van de VJAR (Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam)
 • Lid van de klachtencommissie cliënten van Pameijer
 • Lid van de Commissie van Toezicht en beklagrechter bij de RJJI De Hartelborgt in Spijkenisse

mw. mr. P.O.M. van Boven-de Groot
advocaat en mediator te Den Haag

 • Voorzitter van de Commissie geschil en Beroep van Oxfam Novib
 • Bestuurslid Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten

mw. mr. J.G. Colombijn-Broersma
advocaat te Gorinchem

 • Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Ellesie, praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra

mr. R. de Haan
advocaat te Rotterdam

mr. D. de Knijff

advocaat te Den Haag

 • Lid van het bestuur van de stichting Sint Nicolaas Gasthuis te Den Haag
 • Lid van de Raad van Toezicht van het Prinses Beatrix Spierfonds

mw. mr. drs. M.F. Laning
advocaat te Voorschoten

 • Voorzitter Commissie van Beroep voor de Examens (CBE) van Scholengroep Spinoza te Voorburg

Plaatsvervangende leden

mr. F.G.L. van Ardenne
advocaat te Rotterdam

 • Docent en beoordelaar Beroepsopleiding Advocaten

mr. A.B. Baumgarten
advocaat te Den Haag

 • Voor de nevenfuncties klikt u hier

mr. M.G. van den Boogerd
advocaat Rotterdam

 • Vice-voorzitter van de club Kralingen I van netwerkclub Business Open Nederland

mw. mr. E.A.L. van Emden
advocaat te Den Haag

 • Buitenpromovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Voorzitter in het bestuur van de charitatieve stichting Theodora Boasson
 • Penningmeester in het bestuur van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)
 • Docent voor de Beroepsopleiding Advocatuur (aansprakelijkheid en verzekeringen)
 • Docent voor de Grotius Academie (Onderneming & Aansprakelijkheid, onderdeel beroepsaansprakelijkheid, Insolventie, onderdeel tuchtrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de curator)
 • Gastdocent voor de Leergang Verzekeringsrecht van de Universiteit Amsterdam (Eggens Instituut)
 • Gastdocent voor de Master Aansprakelijkheid & Verzekering van de Universiteit Rotterdam
 • Redactielid van het tijdschrift Overeenkomst in de rechtspraktijk (ORP) van SDU

mr. D.G.M. van den Hoogen
advocaat te Leiden

 • Voor de nevenfuncties klikt u hier

mr. A.N. Kampherbeek
advocaat te Rotterdam

 • Voorzitter stichting Poldersbos te Ouddorp
 • Voorzitter Stichting Belangenbehartiging erfpacht duingebied Ouddorp te Goeree-Overflakkee

mr. M.P. de Klerk
 advocaat te Den Haag

 • Bestuurslid van de Stichting LANGZS (Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers)
 • Penningmeester van het Haagse Cleveringa-comité van het Leids Universiteitsfonds

mr. W. Knoester
advocaat te Rotterdam

mr. B.F. van Noort
advocaat te Den Haag

mr. G. Sarier
advocaat te Dordrecht

 • Vice-voorzitter, Nederlandse Supporters Vereniging Besiktas, ‘s-Hertogenbosch
 • Vice-Voorzitter, Dordrechtse Ondernemers Vereniging, Dordrecht
 • Raad van Commissaris, Tom Zorggroep B.V., Dordrecht
 • Bestuurslid, Lions Host Dordrecht, Dordrecht

mr. A. Schaberg
advocaat en MfN-registermediator te Den Haag

 • Docent Mootcourt Universiteit Leiden
 • Lid van de ICC Netherlands Commission on Arbitration and ADR
 • Lid van de Zeilraad van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV)
 • Lid van de Adviescommissie Mediation van de Nederlandse Orde van Advocaten

mr. M.A.M. Wagemakers
advocaat te Den Haag

 • Voor de nevenfuncties klikt u hier