Nevenfuncties

Voorzitter

mr. S.M. Krans
rechter Rechtbank Den Haag

 • Voor de nevenfuncties klikt u hier

Plaatsvervangende voorzitters

mw. mr. H.C.A. de Groot
rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

 • Voor de nevenfuncties klikt u hier

mw. mr. A. van Luijck
rechter Rechtbank Rotterdam

 • Voor de nevenfuncties klikt u hier

mw. mr. A.E.A.M. van Waesberghe
senior raadsheer Gerechtshof Den Haag

 • Voor de nevenfuncties klikt u hier

Leden

mw. mr. W.R. Arema
advocaat en bijzondere curator te Rotterdam

 • Penningmeester van de VJAR (Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam)
 • Lid van de klachtencommissie cliënten van Pameijer

mw. mr. N. de Boer
Advocaat te Rotterdam

 • Bestuurslid van de Vereniging voor VerzekeringsWetenschap (VvVW)
 • Redactielid van het tijdschrift Overeenkomst in de RechtsPraktijk (ORP)
 • Redactielid (en annotator) van het tijdschrift Jurisprudentie In Nederland (JIN)
 • Redactielid van de online uitgave Verzekeringsrecht, Aansprakelijkheid, Schade en Toezicht (VAST)

mw. mr. A.T. Bol
Advocaat te Rotterdam

 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem
 • Voorzitter Regionale Toetsingscommissie Euthanasie Regio Noord-Brabant en Limburg

mw. mr. P.O.M. van Boven-de Groot
advocaat en mediator te Den Haag

 • Voorzitter van de Commissie geschil en Beroep van Oxfam Novib
 • Bestuurslid Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten
 • Bestuurder van de vennootschap Mr G.M.C.C. Bruyninckx Pensioen B.V.

mw. mr. J.G. Colombijn-Broersma
advocaat te Gorinchem

 • Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Ellesie, praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra

mw. mr. M. van Eck
advocaat te Rotterdam

 • Vrijwilliger begeleide omgang bij Stichting Humanitas

mr. D. de Knijff

advocaat te Den Haag

 • Lid van het bestuur van de stichting Sint Nicolaas Gasthuis te Den Haag
 • Lid van de Raad van Toezicht van het Prinses Beatrix Spierfonds

Plaatsvervangende leden

mr. F.G.L. van Ardenne
advocaat te Rotterdam

 • Docent en beoordelaar Beroepsopleiding Advocaten

mr. A.B. Baumgarten
advocaat te Den Haag

 • Voor de nevenfuncties klikt u hier

mr. M.G. van den Boogerd
advocaat Rotterdam

 • Vice-voorzitter van de club Kralingen I van netwerkclub Business Open Nederland
 • Bestuurslid van de Stichting Excelsior Business Club

mw. mr. E.A.L. van Emden
advocaat te Den Haag

 • Buitenpromovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Voorzitter in het bestuur van de charitatieve stichting Theodora Boasson
 • Penningmeester in het bestuur van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)
 • Docent voor de Beroepsopleiding Advocatuur (aansprakelijkheid en verzekeringen)
 • Docent voor de Grotius Academie (Onderneming & Aansprakelijkheid, onderdeel beroepsaansprakelijkheid, Insolventie, onderdeel tuchtrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de curator)
 • Gastdocent voor de Leergang Verzekeringsrecht van de Universiteit Amsterdam (Eggens Instituut)
 • Gastdocent voor de Master Aansprakelijkheid & Verzekering van de Universiteit Rotterdam
 • Redactielid van het tijdschrift Overeenkomst in de rechtspraktijk (ORP) van SDU

mr. D.G.M. van den Hoogen
advocaat te Leiden

 • Voor de nevenfuncties klikt u hier

mr. A.N. Kampherbeek
advocaat te Rotterdam

 • Voorzitter stichting Poldersbos te Ouddorp
 • Voorzitter Stichting Belangenbehartiging erfpacht duingebied Ouddorp te Goeree-Overflakkee

mr. M.P. de Klerk
 advocaat te Den Haag

 • Bestuurslid van de Stichting LANGZS (Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers)
 • Penningmeester van het Haagse Cleveringa-comité van het Leids Universiteitsfonds

mr. W. Knoester
advocaat te Rotterdam

mr. G. Sarier
advocaat te Dordrecht

 • Vice-voorzitter, Nederlandse Supporters Vereniging Besiktas, ‘s-Hertogenbosch
 • Vice-Voorzitter, Dordrechtse Ondernemers Vereniging, Dordrecht
 • Raad van Commissaris, Tom Zorggroep B.V., Dordrecht
 • Bestuurslid, Lions Host Dordrecht, Dordrecht

mr. A. Schaberg
advocaat en MfN-registermediator te Den Haag

 • Docent Mootcourt Universiteit Leiden
 • Lid van de ICC Netherlands Commission on Arbitration and ADR
 • Lid van de Zeilraad van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV)
 • Lid van de Adviescommissie Mediation van de Nederlandse Orde van Advocaten

mr. M.A.M. Wagemakers
advocaat te Den Haag

 • Voor de nevenfuncties klikt u hier