Nevenfuncties

Voorzitter

mr. S.M. Krans
rechter Rechtbank Den Haag (zie hier)

Plaatsvervangende voorzitters

mw. mr. M.P.J.G. Göbbels
senior raadsheer Gerechtshof Den Haag (zie hier)

mw. mr. H.C.A. de Groot
rechter Rechtbank Rotterdam (zie hier)

mw. mr. A. van Luijck
rechter Rechtbank Rotterdam (zie hier)

Leden

mw. mr. W.R. Arema
advocaat en bijzondere curator te Rotterdam

 • Penningmeester van de VJAR (Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam)
 • Voorzitter van een medezeggenschapsraad in het onderwijs
 • Lid van de klachtencommissie cliënten van Pameijer
 • Lid van de Commissie van Toezicht en beklagrechter bij de RJJI De Hartelborgt in Spijkenisse

mw. mr. P.O.M. van Boven-de Groot
advocaat en mediator te Den Haag

 • Voorzitter van de Commissie geschil en Beroep van Oxfam Novib
 • Bestuurslid Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten

mw. mr. J.G. Colombijn-Broersma
advocaat te Gorinchem

 • Lid van bestuur van Stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis
 • Lid van de raad van toezicht van de Stichting Fertiliteitszorg Zuid-Nederland (Elsendorp), Stichting BPM zorg (Wolvega), Stichting Bevordering Fertiliteitszorg (Gorinchem), Stichting Ellesie (Gorinchem)

mr. L.P.M. Eenens
advocaat te Alphen aan den Rijn

mr. R. de Haan
advocaat te Rotterdam

mw. mr. T. Hordijk
advocaat te Dordrecht

mw. mr. drs. M.F. Laning
advocaat te Voorschoten

 • Voorzitter Raad van Toezicht van het Pleysier College te Den Haag
 • Voorzitter Commissie van Beroep voor de Examens (CBE) van Scholengroep Spinoza te Voorburg

mr. M.J. Smit
advocaat te Rotterdam

Plaatsvervangende leden

mr. M.G. van den Boogerd
advocaat Rotterdam

 • Vice-voorzitter van de club Kralingen I van netwerkclub Business Open Nederland

mr. M.P. de Klerk
 advocaat te Den Haag

 • Bestuurslid van de Stichting LANGZS (Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers)
 • Penningmeester van het Haagse Cleveringa-comité van het Leids Universiteitsfonds

mr. J.H.M. Nijhuis
advocaat te Rotterdam

 • Voorzitter Adviescommissie Klachten en Bezwaar Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Voorzitter Geschillencollege niet-initiële opleidingen EUR
 • Voorzitter Geschillenadviescommissie Studenten ex artikel 7.63a WHW EUR

mr. A. Schaberg
advocaat en MfN-registermediator te Den Haag

 • Docent Mootcourt Universiteit Leiden
 • Lid van de ICC Netherlands Commission on Arbitration and ADR
 • Lid van de Zeilraad van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV)
 • Lid van de Adviescommissie Mediation van de Nederlandse Orde van Advocaten

mr. A.B. Baumgarten
advocaat te Den Haag

 • Rechter-Plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam klik hier

mr. B.F. van Noort
advocaat te Den Haag

mr. M.A.M. Wagemakers
advocaat te Den Haag

 • Raadsheer- Plaatsvervanger bij het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch klik hier

mw. mr. E.A.L. van Emden
advocaat te Den Haag

 • Buitenpromovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Voorzitter in het bestuur van de charitatieve stichting Theodora Boasson
 • Penningmeester in het bestuur van de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)
 • Docent, hoofddocent en hoofdredacteur voor de Beroepsopleiding Advocatuur
 • Docent voor de opleiding Aansprakelijkheid & Onderneming van de Grotius Academie
 • Gastdocent voor de Leergang Verzekeringsrecht van de Universiteit Amsterdam (Eggens Instituut)
 • Gastdocent voor de Master Aansprakelijkheid & Verzekering van de Universiteit Rotterdam

mr. G. Sarier
advocaat te Dordrecht

 • Vice-voorzitter, Nederlandse Supporters Vereniging Besiktas, ‘s-Hertogenbosch
 • Vice-Voorzitter, Dordrechtse Ondernemers Vereniging, Dordrecht
 • Raad van Commissaris, Tom Zorggroep B.V., Dordrecht
 • Bestuurslid, Lions Host Dordrecht, Dordrecht

mr. F.G.L. van Ardenne
advocaat te Rotterdam

mr. A.N. Kampherbeek
advocaat te Rotterdam

 • Voorzitter stichting Poldersbos te Ouddorp
 • Voorzitter Stichting Belangenbehartiging erfpacht duingebied Ouddorp te Goeree-Overflakkee
 • NAI-arbiter
 • Bestuurder HerikVerhulst N.V.
 • Bestuurder Paludana Holding B.V

mr. D.G.M. van den Hoogen
advocaat te Leiden

 • Rechter-Plaatsvervanger bij rechtbank Noord-Holland klik hier

mr. W. Knoester
advocaat te Rotterdam