Nevenfuncties

Voorzitter

mr. G.A.F.M. Wouters
senior rechter/kantonrechter Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht (zie hier)

Plaatsvervangende voorzitters

mw.mr. C.H. van Breevoort-de Bruin
senior rechter Rechtbank Rotterdam (zie hier)

mw.mr. M.P.J.G. Göbbels
senior raadsheer Gerechtshof Den Haag (zie hier)

mr. S.M. Krans
rechter Rechtbank Den Haag (zie hier)

Leden

mw.mr. P.O.M. van Boven-de Groot
advocaat en mediator te Den Haag

 • Voorzitter van de Commissie geschil en Beroep van Oxfam Novib
 • Voorzitter van de Tuchtcommissie voor de Kennisintensieve Dienstverlening (KID)
 • Bestuurslid Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten

mw.mr. J.G. Colombijn-Broersma
advocaat te Gorinchem

 • Lid van bestuur van Stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis

mr. L.P.M. Eenens
advocaat te Alphen aan den Rijn

mr. R. de Haan
advocaat te Rotterdam

mw.mr. T. Hordijk
advocaat te Rotterdam

mw.mr.drs. M.F. Laning
advocaat te Voorschoten

 • Lid Raad van Toezicht van het Pleysier College te Den Haag
 • Lid bestuur secretaris HC-Cartouche

mw.mr. H.E. Meerman
advocaat te Dordrecht

 • Kantonrechter plaatsvervanger
 • Secretaris van de Vereniging voor Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten

mr. A.J.N. van Stigt
advocaat te Rotterdam

Plaatsvervangende leden

mr. M. van den Boogerd
advocaat Rotterdam

 • Vice-voorzitter van de club Kralingen I van netwerkclub Business Open Nederland
 • Lid van de Raad van Aanbeveling van de Stichting Puik voor Elkaar

mr. P.S. Kamminga
advocaat te Den Haag

 • Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

mr. M.P. de Klerk
 advocaat te Den Haag

 • Bestuurslid van de Stichting LANGZS (Landelijk Advocatennetwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers)
 • Penningmeester van het Haagse Cleveringacomité van het Leids Universiteitsfonds

mw.mr. R.A.M. Oranje-Jorna
advocaat te Den Haag

 • Lid van de Commissie gedragsregels vFAS

mr. J.H.M. Nijhuis
advocaat te Rotterdam

 • Voorzitter Adviescommissie Bezwaar Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Voorzitter Geschillencollege niet-initiële opleidingen van de EUR

mr. P.J.E.M. Nuiten
advocaat te Dordrecht

 • Rechter- plaatsvervanger bij de Rechtbank Oost-Brabant
 • bestuurslidmaatschap (secretariaat) Coöperatieve vereniging Hockey Accommodatie De Warande U.A. te Oosterhout (NB)
 • bestuurslid Vereniging Oranjecomité Oosterhout (NB)

mr. P. Rijpstra
advocaat te Den Haag

 • Secretaris Raad voor Geschillen NBA
 • Commissielid van De Geschillencommissie

mr. P.C.M. van Schijndel
advocaat te Den Haag

 • Lid van de beoordelingscommissie van het Haags Noodfonds Vluchtelingen

mw.mr. C.A. de Weerdt (tot 22 april 2019)
advocaat te Leiden

 • Voorzitter Raad van Toezicht Prodeba B.V.
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
 • Lid van de Insolventiecommissie van de Haagse Orde van Advocaten
 • Lid van de Raad van Toezicht Stichting Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROO) en OBSG Leiderdorp

mr. A. Schaberg
advocaat en MfN-registermediator te Den Haag

 • Docent Mootcourt Universiteit Leiden
 • Redactielid Tijdschrift Conflicthantering
 • Lid van de ICC Netherlands Commission on Arbitration and ADR

mr. A.B. Baumgarten
advocaat te Den Haag

 • Rechter-Plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam klik hier